Школа
Сирогојно
Стара учионица
Издвојена одељења

Нове вести

Види све вести
Пријавите се
на наше вести
2
октобар
  • Дечја недеља
Дечја недеља
8
новембар

КАКО БРОЈКЕ КАЖУ

43
у 2015. / 2016.
одличних ученика
28
у 2015. / 2016.
врлодобрих ученика
115
ученика
у школској 2015. / 2016.

Учење кроз основну школу

1
Предшколско

Оспособљавање деце за полазак у школу, у сарадњи са ПУ „Радост“ Чајетина

2
Млађи разреди

Разредна настава – стицање елементарних знања и вештина

3
Старији разреди

Предметна настава – доношење праве одлуке за избор будућег занимања