DoorLight-2
Пројектна активност – ЛЕПО ПОНАШАЊЕ

У оквиру пројектне наставе, учитељ Јелана Лазић 01.10.2019. године, реализовала је пројектну активност у виду презентације на тему „Лепо понашање“ и кроз разговор са децом и навођењем примера указала ученицима на правила лепог понашања и потребу коришћења лепих речи у свакодневном животу.

literarni konkurs
Литерарни конкурс

У оквиру обележавања Дечје недеље ( од 7. до 11. октобра) која се ове године одржава под слоганом,, Да право свако – дете ужива лако“ – 30 година Конвенције о правима детета Основна школа ,, Саво Јовановић Сирогојно“ расписује    литерарни   к о н к у р с за ученике школе на тему: ,, […]

Likovnu konkurs
Ликовни конкурс

У оквиру обележавања Дечје недеље ( од 7. до 11. октобра) која се ове године одржава под слоганом,, Да право свако – дете ужива лако“ – 30 година Конвенције о правима детета Основна школа ,, Саво Јовановић Сирогојно “  расписује л и к о в н и   к о н к у р с […]