Еколошке патроле

Ученици 5.разреда у матичној школи су у оквиру часова биологије добили задатак да направе еколошке патроле  на дрвеним даскама. Пароле гласе:

       1.Сади цвеће, не бацај смеће!

      2.Планети помажи у рециклажи!

      3.Не загађуј природу, она је део тебе!

      4.Планета не припада само теби, зато је од смећа поштеди!

Еколошке патроле су окачене у школском дворишту како би свакодневно подсећале ученике и остале пролазнике на значај очувања природе.