Литерарни конкурс

У оквиру обележавања Дечје недеље ( од 7. до 11. октобра) која се ове године одржава под слоганом,, Да право свако – дете ужива лако“ – 30 година Конвенције о правима детета

Основна школа ,, Саво Јовановић Сирогојно“ расписује

   литерарни   к о н к у р с за ученике школе

на тему: ,, Да право свако – дете ужива лако“

 

Услови конкурса за литерарне радове

  1. Право учешћа на конкурсу имају ученици од 2. до 8. разреда
  2. Радови морају бити индивидуални
  3. Радови ученика могу бити у облику прозе или поезије ( састав или песма на наведену тему)
  4. Радови морају бити написани читко ћириличним писмом или откуцани
  5. На полеђини рада обавезно написати читко своје податке ( име и презиме , разред)

 

Ученици ће бити награђени у две категорије:

  • Ученици од 1. до 4. разреда
  • Ученици од до 8. разреда разреда

Конкурс је отворен  од  2.  до 7. октобра 2019. године