Активности Тима за заштиту животне средине, естетику и екологију школе током првог полугодишта школске 2019/2020.године

Током првог полугодишта Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе, заједничком сарадњом чланова тима, ученика виших и нижих разреда као и осталих наставника школе, реализовао је бројне активности у матичној школи и ИО Љубиш:

-чишћење и уређивање школског дворишта;

-прављење јесењег екокутка у холу школе и израда ликовних радова на тему „Јесен„;

-обележавање Дечје недеље;

-изрaда рециклажног кутка у холу школе;

-обележавање Дана чистог ваздуха (03.11.);

-израда новогодишњег екокутка у холу школе.