calender-2389150_1280
Распоред писмених задатака и контролних вежби за ДРУГО полугодиште школске 2019/2020.године

Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2019/2020.године – Сирогојно – ПЕТИ РАЗРЕД Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2019/2020.године – Сирогојно – ШЕСТИ РАЗРЕД Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2019/2020.године – Сирогојно – СЕДМИ РАЗРЕД Распоред писмнеих задатака и контролних вежби за друго полугодиште […]

education-3551841_1280
Распоред одржавања часова припремне наставе за ученике осмог разреда

Распоред одржавања часова припремне наставе за ученике осмог разреда можете погледати овде: Распоред одржавања припремне наставе за ученике осмог разреда – Сирогојно Распоред одржавања припремне наставе за ученике осмог разреда – Љубиш

pixel-cells-3976295_1280
Распоред одржавања часова допунске и додатне наставе и секција за друго полугодиште школске 2019/2020.године

Распоред одржавања часова допунске и додатне наставе и секција за друго полугодиште школске 2019/2020.године можете погледати овде: Распоред одржавања часова допунске, додатне наставе и секција за ДРУГО полугодиште школске 2019/2020. године – Сирогојно Распоред одржавања часова допунске, додатне наставе и секција за ДРУГО полугодиште школске 2019/2020. године – Љубиш  

literarni konkurs
Литерарни конкурс

У оквиру обележавања Дечје недеље ( од 7. до 11. октобра) која се ове године одржава под слоганом,, Да право свако – дете ужива лако“ – 30 година Конвенције о правима детета Основна школа ,, Саво Јовановић Сирогојно“ расписује    литерарни   к о н к у р с за ученике школе на тему: ,, […]

Likovnu konkurs
Ликовни конкурс

У оквиру обележавања Дечје недеље ( од 7. до 11. октобра) која се ове године одржава под слоганом,, Да право свако – дете ужива лако“ – 30 година Конвенције о правима детета Основна школа ,, Саво Јовановић Сирогојно “  расписује л и к о в н и   к о н к у р с […]

test
Распоред писмених задатака и контролних вежби за ПРВО полугодиште школске 2019/2020.године

Распоред писмених задатака и контролних вежби за ПРВО полугодиште школске 2019/2020.године можете погледати овде: Распоред писмених задатака и контролних вежби за ПРВО полугодиште школске 2019/2020. године – Сирогојно Распоред писмених задатака и контролних вежби за ПРВО полугодиште школске 2019/2020. године – Љубиш

slika
Распоред часова допунске, додатне наставе и секција за ПРВО полугодиште школске 2019/2020.године

Распоред часова допунске, додатне наставе и секција за ПРВО полугодиште школске 2019/2020.године можете погледати овде: Распоред одржавања часова допунске, додатне наставе и секција за ПРВО полугодиште школске 2019/2020. године – Сирогојно Распоред одржавања часова допунске, додатне наставе и секција за ПРВО полугодиште школске 2019/2020. године – Љубиш