План надокнаде часова млађих разреда

Ученици разредне наставе ће три дана нереализованих часова надокнадити кроз радне суботе (9. март, 23.март и 6.април), а два дана нереализованих часова ће се надокнадити кроз додатак часова ( један час недељно). Разредне старешине ће додатке часова направити у складу са недељним распоредом часова. При планирању надокнаде часова узет је у обзир члан 59. Закона […]

План надокнаде часова

ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА (од V до VIII разреда) КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ ОД 18. ДО 22. ФЕБРУАРА ЗБОГ ПРОДУЖЕЊА ЗИМСКОГ РАСПУСТА И ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА Датум надокнаде Дан у седмици по коме се реализује настава 9.март ПЕТАК 23.март УТОРАК         6. април СРЕДА 4.мај ПОНЕДЕЉАК 1.јун ЧЕТВРТАК   Потребно је да разредне старешине млађих разреда […]

Продужен распуст због епидемије грипа

Председик општине Чајетина 14.фебруара 2019.године, донео је одлуку о прекиду образовно васпитног рада у свим основним школама и њиховим издвојеним одељењима као и у средњој школи на територији општине Чајетина у периоду од 18.фебруара до 22.фебруара 2019.године из разлога што је пријављена епидемија грипа, а да би се спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима […]