20230317_113026
Посета Основној школи „Ђура Јакшић“ Равни

  Ученици ИО Рожанство Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ из Сирогојна, заједно са учитељицом Даницом Дедовић и учитељем Драганом Лазићем, посетили су ИО Никојевићи Основне школе „Ђура Јакшић“ Равни у оквиру Протокола о сарадњи, 17.марта 2023.године. Том приликом наставник енглеског језика, Владан Цицварић, организовао је језичку радионицу „Traditional children’s games in England“, где су се […]