Чланови Савета родитеља
Чланови савета родитеља у школској 2019/2020. години
 1. Марина Ђаповић
 2. Драгана Видић
 3. Санда Сујић – заменик
 4. Снежана Меловић
 5. Гордана Бојовић – председник
 6. Драга Петровић
 1. Милан Весовић
 2. Александра Дацовић
 3. Радивојка Кукањац
 4. Лазо Лазовић
 5. Милан Чубрак
 6. Драгиша Пећинар
 1. Славица Јанковић
 2. Мирија Лазовић
 1. Мирјана Марковић