Ђачки парламент
У нашој школи је организован и ради Ђачки парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације живота у школи. Преко својих представника у Ђачком парламенту ученици износе своје мишљење али и предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање. Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда.

Ђачки парламент је важан јер:

  • Гарантује основне слободе ученика
  • Омогућава лични развој ученика
  • Пружа могућност колективног одлучивања и тимског рада
  • Омогућава бољу комуникацију и доприноси бољим односима у школи
  • Омогућава развој демократске културе
  • Омогућава боље информисање и размену идеја

Зашто је важно укључивање ученика кроз рад Ђачког парламента?

  • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
  • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака.
  • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају самопоуздање и постају одговорне личности.