Ликовни конкурс

У оквиру обележавања Дечје недеље ( од 7. до 11. октобра) која се ове године одржава под слоганом,, Да право свако – дете ужива лако“ – 30 година Конвенције о правима детета

Основна школа ,, Саво Јовановић Сирогојно “  расписује

л и к о в н и   к о н к у р с за ученике школе

на тему: ,, Да право свако – дете ужива лако“

 

Услови конкурса за ликовне радове:

  1. Право учешћа на Конкурсу имају сви ученици од 1. до 8. разреда
  2. Радови ученика могу обухватати ликовне радове у било којој техници и било ког формата.
  3. На полеђини рада обавезно написати своје податке ( име и презиме, разред)
  4. Радови морају бити индивидуални.

 

Ученици ће бити награђени у две категорије:

  • Ученици од 1. до 4. разреда
  • Ученици од до 8. разреда разреда

 

Конкурс је отворен  од  2.  до 7. октобра 2019. године