Наши креативци

Ученици шестог разреда из Сирогојна су у оквиру часова биологије и чувара природе направили паное – ОРГАНИ ЗА ДИСАЊЕ И ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ. Ученици су самостално нацртали, а након тога сваки појединачни орган обложили вуном и другима материјалима. Поред проширивања знања из биологије, ученици су приликом израде овог задатка утврдили знања о рециклажи.