Не за школу већ за живот учимо. — Сенека <br> Читам и заборавим. Видим и запамтим. Учиним и разумем. — Конфучије

Укупан број ученика у школској 2016/17. је 110.

Због велике удаљености ученика од школа, школа поседује свој аутобуски превоз који користи 45 ученика. За један део ученика,   10 ученика, због немогућности није обезбеђен превоз. Они су удаљени од школа 3 до 5 км.

Како школа има довољно простора за несметан рад у једној смени и како већина предметних наставника предаје и у матичној школи и у ИО Љубиш, настава се одвија у преподневној смени.

У школи се од 1. до 4. разреда изучава енглески језик, који је и први страни језик за ученике од 5. до 8. разреда. Док је руски језик други страни језик за ученике од 5. до 8. разреда.

У млађим разредима се као изборни предмет изучава нараодна традиција и чувари природе, а у старијим информатика и рачунарство.

РИТАМ РАДА И СТАРЕШИНСТВО ПО ОДЕЉЕЊИМА:

У матичној школи, у Сирогојну, први час почиње у 8:00 часова.

Разредне старешине:

 • I1 – Весна Ковачевић
 • II1 и IV1 (комбинација) – Милеса Чугуровић
 • III1 – Милина Ковчић
 • V1 –  Маријана Мутавџић
 • VI1 – Дарко Василијевић
 • VII1 – Милијана Митровић
 • VIII1 – Мијајло Стаматовић

У ИО Љубиш први час почиње у 8:30 часова.

Разредне старешине:

 • I2 и II2 (комбинација) – Нада Јоксимовић
 • III2 и IV2 (комбинација) – Јелена Лазић
 • V2 –  Бранка Турудић
 • VI2 – Ивана Жунић
 • VII2 – Славица Росић
 • VIII2 – Радмила Божанић

У ИО Рожанство први час почиње у 8:00 часова.

Учитељи:

 • I3 и II3 (комбинација) – Даница Дедовић
 • III3 и IV3 (комбинација) – Драган Лазић

У ИО Жељине први час почиње у 8:30 часова.

Учитељ:

 • III4 и IV4 (комбинација) – Наташа Стаматовић