Не за школу већ за живот учимо. — Сенека <br> Читам и заборавим. Видим и запамтим. Учиним и разумем. — Конфучије

Укупан број ученика у школској 2023/24. је 81.

Због велике удаљености ученика од школа, школа поседује свој аутобуски превоз који користи 45 ученика. За један део ученика,   10 ученика, због немогућности није обезбеђен превоз. Они су удаљени од школа 3 до 5 км.

Како школа има довољно простора за несметан рад у једној смени и како већина предметних наставника предаје и у матичној школи и у ИО Љубиш, настава се одвија у преподневној смени.

У школи се од 1. до 4. разреда изучава енглески језик, који је и први страни језик за ученике од 5. до 8. разреда,  док је руски језик други страни језик за ученике од 5. до 8. разреда.

 

РИТАМ РАДА И СТАРЕШИНСТВО ПО ОДЕЉЕЊИМА:

У матичној школи, у Сирогојну, први час почиње у 7:30 часова.

Разредне старешине:

 • I1 и III1 – Милеса Чугуровић
 • II1 и IV1  – Наташа Стаматовић
 • V1 –  Дарко Василијевић
 • VI1 – Марија Цветић
 • VII1 – Нада Ђорђевић
 • VIII1 – Маријана Мутавџић

У ИО Љубиш први час почиње у 8:30 часова.

Разредне старешине:

 • I2 и III2  – Снежана Мићовић
 • II2 и IV2  – Нада Јоксимовић
 • V2 –  Невена Цветић
 • VI2 – Славица Росић
 • VII2 – Јелена Лазаревић
 • VIII2 – Бранка Турудић

У ИО Рожанство први час почиње у 8:00 часова.

Учитељи:

 • I3 и II3  – Даница Дедовић
 • III3 и IV3  – Драган Лазић