Календар рада за школску 2019/2020. годину
Септембар
2. септембар - почетак школске године
Октобар
7 - 11. октобар - обележавање Дечје недеље
Новембар
8. новембар - крај првог класификационог периода
11. новембар - Државни празник - нерадни дан
11. новембар - Државни празник
13. новембар - настава ће бити реализована по распореду од понедељка
Јануар
30. децембар - 7. јануар - први део зимског распуста
9. јануар - настава ће бити реализована по распореду од понедељка
27. јануар - радни, ненаставни дан - школска слава
31. јануар - крај првог полугодишта
Фебруар
1 - 17. фебруар - други део зимског распуста
18. фебруар - почетак трећег класификационог периода - другог полугодишта
18. фебруар- 1. март - школска такмичења
15. фебруар - нерадни дан, државни празник
Март
27. и 28. март - пробни завршни испит за ученике осмог разреда
Април
10. април - крај трећег класификационог периода
13.април - 20.април - пролећни распуст
21. април - почетак четвртог класификационог периода
21. април - настава ће бити реализована по распореду часова од понедељка
21. април - Дан школе
Мај
1. и 2. мај - Државни празник - нерадни дан
Јун
2. јун - крај наставне године за ученике осмог разреда
3 - 16. јун - припремна настава за полагање завршног испита
16. јун - крај наставне године
17 - 19. јун - полагање завршног испита
28. јун - Видовдан, додела књижица
Август
17. - 21. август - припремна настава за ученике који полажу поправни испит
24. и 25. август - полагање поправног испита