Календар рада за школску 2017 - 2018. годину
Септембар
3. септембар - почетак школске године
Октобар
1 - 5. октобар - обележавање Дечје недеље
Новембар
8. новембар - крај првог класификационог периода
8. новембар - настава ће бити реализована по распореду часова од петка
9 -12. новембар - јесењи распуст
13. новембар - почетак другог класификационог периода
Јануар
1. - 8. јануар - први део зимског распуста
27. јануар - радни, ненаставни дан - школска слава
31. јануар - крај првог полугодишта
Фебруар
1 - 14. фебруар - други део зимског распуста
18. фебруар - почетак трећег класификационог периода - другог полугодишта
18. фебруар- 1. март - школска такмичења
15. фебруар - нерадни дан, државни празник
Април
12. април - крај трећег класификационог периода
12. и 13. април - пробни завршни испит за ученике осмог разреда
15. април - почетак четвртог класификационог периода
24. април - настава ће бити реализована по распореду часова од петка
21. април - Дан школе
26. април - 3. мај - пролећни распуст
Мај
31. мај - крај наставне године за ученике осмог разреда
Јун
1 - 14. јун - припремна настава за полагање завршног испита
14. јун - крај наставне године
17 - 19. јун - полагање завршног испита
28. јун - Видовдан, додела књижица
Август
19. - 23. август - припремна настава за ученике који полажу поправни испит
26. и 27. август - полагање поправног испита