Сирогојно
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
07:30 - 08:15
Енглески језик
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
08:20 - 09:05
Енглески језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Свет око нас
09:25 - 10:10
Математика
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Музичка култура
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
10:15 - 11:00
Српски језик
10:15 - 11:00
Верска настава
10:15 - 11:00
Пројектна настава
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
ЧОС
11:10 - 11:55
Свет око нас
11:10 - 11:55
ДТХСКА
11:10 - 11:55
Допунска настава
11:10 - 11:55

Понедељак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Свет око нас
  09:25 - 10:10
 • Физичко и здравствено вас.
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:10 - 11:55

Уторак

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Енглески језик
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Српски језик
  10:15 - 11:00

Среда

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Верска настава
  10:15 - 11:00
 • Свет око нас
  11:10 - 11:55

Четвртак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Музичка култура
  09:25 - 10:10
 • Пројектна настава
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:10 - 11:55

Петак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Допунска настава
  11:10 - 11:55
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Енглески језик
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Музичка култура
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Свет око нас
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Свет око нас
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
Пројектна настава
10:15 - 11:00
ДТХСКА
11:10 - 11:55
Допунска настава
11:10 - 11:55
Верска настава
11:10 - 11:55
Ликовна култура
11:10 - 11:55
ЧОС
11:10 - 11:55

Понедељак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Свет око нас
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:10 - 11:55

Уторак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • Допунска настава
  11:10 - 11:55

Среда

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Свет око нас
  10:15 - 11:00
 • Верска настава
  11:10 - 11:55

Четвртак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Музичка култура
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Ликовна култура
  11:10 - 11:55

Петак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Пројектна настава
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:10 - 11:55
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
07:30 - 08:15
Енглески језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
08:20 - 09:05
Енглески језик
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Српски језик
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Музичка култура
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Природа и друштво
10:15 - 11:00
Математика
10:15 - 11:00
Верска настава
10:15 - 11:00
Народна традиција
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
ЧОС
11:10 - 11:55
Допунска настава
11:10 - 11:55
Природа и друштво
11:10 - 11:55
ДТХСКА
11:10 - 11:55
Ликовна култура
11:10 - 11:55
Maтематичка секција
12:00 - 12:45

Понедељак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Природа и друштво
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:10 - 11:55

Уторак

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Енглески језик
  08:20 - 09:05
 • Српски језик
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Допунска настава
  11:10 - 11:55

Среда

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Верска настава
  10:15 - 11:00
 • Природа и друштво
  11:10 - 11:55

Четвртак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Музичка култура
  09:25 - 10:10
 • Народна традиција
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:10 - 11:55

Петак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Ликовна култура
  11:10 - 11:55
 • Maтематичка секција
  12:00 - 12:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Енглески језик
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Музичка култура
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Природа и друштво
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Природа и друштво
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
Народна традиција
10:15 - 11:00
ДТХСКА
11:10 - 11:55
Верска настава
11:10 - 11:55
Ликовна култура
11:10 - 11:55
ЧОС
11:10 - 11:55
Допунска настава
12:00 - 12:45
Додатна настава
12:00 - 12:45

Понедељак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Природа и друштво
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:10 - 11:55

Уторак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00

Среда

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Природа и друштво
  10:15 - 11:00
 • Верска настава
  11:10 - 11:55

Четвртак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Музичка култура
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Ликовна култура
  11:10 - 11:55
 • Допунска настава
  12:00 - 12:45

Петак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Народна традиција
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:10 - 11:55
 • Додатна настава
  12:00 - 12:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Руски језик
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Математика
08:20 - 09:05
Биологија
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Физичко и здравствено вас.
08:20 - 09:05
Енглески језик
08:20 - 09:05
Руски језик
09:25 - 10:10
Ликовна култура
09:25 - 10:10
Техника и технологија
09:25 - 10:10
Биологија
09:25 - 10:10
Историја
09:25 - 10:10
Географија
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
Техника и технологија
10:15 - 11:00
Математика
10:15 - 11:00
Српски језик и књижевност
10:15 - 11:00
Енглески језик
11:10 - 11:55
ОФА
11:10 - 11:55
Српски језик и књижевност
11:10 - 11:55
Музичка култура
11:10 - 11:55
Музичка култура
11:10 - 11:55
Физичко и здравствено вас.
12:00 - 12:45
Цртање, сликање и вајање
12:00 - 12:45
Верска настава
12:00 - 12:45
Информатика и рачунарство
12:00 - 12:45
ЧОС
12:50 - 13:35

Понедељак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Руски језик
  09:25 - 10:10
 • Географија
  10:15 - 11:00
 • Енглески језик
  11:10 - 11:55
 • Физичко и здравствено вас.
  12:00 - 12:45
 • ЧОС
  12:50 - 13:35

Уторак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Биологија
  08:20 - 09:05
 • Ликовна култура
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • ОФА
  11:10 - 11:55
 • Цртање, сликање и вајање
  12:00 - 12:45

Среда

 • Руски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Техника и технологија
  09:25 - 10:10
 • Техника и технологија
  10:15 - 11:00
 • Српски језик и књижевност
  11:10 - 11:55
 • Верска настава
  12:00 - 12:45

Четвртак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Физичко и здравствено вас.
  08:20 - 09:05
 • Биологија
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Музичка култура
  11:10 - 11:55
 • Информатика и рачунарство
  12:00 - 12:45

Петак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Енглески језик
  08:20 - 09:05
 • Историја
  09:25 - 10:10
 • Српски језик и књижевност
  10:15 - 11:00
 • Музичка култура
  11:10 - 11:55
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик
07:30 - 08:15
Биологија
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Физика
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Руски језик
08:20 - 09:05
Физика
08:20 - 09:05
Руски језик
08:20 - 09:05
Техника и технологија
08:20 - 09:05
Историја
08:20 - 09:05
Математика
09:25 - 10:10
Српски језик и књижевност
09:25 - 10:10
Историја
09:25 - 10:10
Техника и технологија
09:25 - 10:10
Математика
09:25 - 10:10
Српски језик и књижевност
10:15 - 11:00
ОФА
10:15 - 11:00
Географија
10:15 - 11:00
Биологија
10:15 - 11:00
Музичка култура
10:15 - 11:00
Физичко и здравствено вас.
11:10 - 11:55
Математика
11:10 - 11:55
Информатика и рачунарство
11:10 - 11:55
Математика
11:10 - 11:55
Енглески језик
11:10 - 11:55
Географија
12:00 - 12:45
Цртање, сликање и вајање
12:00 - 12:45
Грађанско васпитање
12:00 - 12:45
Физичко и здравствено вас.
12:00 - 12:45
ЧОС
12:00 - 12:45
Ликовна култура
12:50 - 13:35

Понедељак

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Руски језик
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Српски језик и књижевност
  10:15 - 11:00
 • Физичко и здравствено вас.
  11:10 - 11:55
 • Географија
  12:00 - 12:45

Уторак

 • Биологија
  07:30 - 08:15
 • Физика
  08:20 - 09:05
 • Српски језик и књижевност
  09:25 - 10:10
 • ОФА
  10:15 - 11:00
 • Математика
  11:10 - 11:55
 • Цртање, сликање и вајање
  12:00 - 12:45
 • Ликовна култура
  12:50 - 13:35

Среда

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Руски језик
  08:20 - 09:05
 • Историја
  09:25 - 10:10
 • Географија
  10:15 - 11:00
 • Информатика и рачунарство
  11:10 - 11:55
 • Грађанско васпитање
  12:00 - 12:45

Четвртак

 • Физика
  07:30 - 08:15
 • Техника и технологија
  08:20 - 09:05
 • Техника и технологија
  09:25 - 10:10
 • Биологија
  10:15 - 11:00
 • Математика
  11:10 - 11:55
 • Физичко и здравствено вас.
  12:00 - 12:45

Петак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Историја
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Музичка култура
  10:15 - 11:00
 • Енглески језик
  11:10 - 11:55
 • ЧОС
  12:00 - 12:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Руски језик
07:30 - 08:15
Ликовна култура
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Музичка култура
07:30 - 08:15
Хемија
07:30 - 08:15
Географија
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Географија
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Хемија
08:20 - 09:05
Физичко и здравствено васп.
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено васп.
09:25 - 10:10
Руски језик
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено васп.
09:25 - 10:10
Енглески језик
09:25 - 10:10
Енглески језик
10:15 - 11:00
Српски језик
10:15 - 11:00
Српски језик
10:15 - 11:00
Српски језик
10:15 - 11:00
Математика
10:15 - 11:00
Техника и технологија
11:10 - 11:55
Физика
11:10 - 11:55
Историја
11:10 - 11:55
Биологија
11:10 - 11:55
Српски језик
11:10 - 11:55
Техника и технологија
12:00 - 12:45
Биологија
12:00 - 12:45
Информатика и рачунарство
12:00 - 12:45
Физика
12:00 - 12:45
Историја
12:00 - 12:45
Грађанско васпитање
12:50 - 13:35
Свакодневни живот у прошлости
12:50 - 13:35
ЧОС
12:50 - 13:35

Понедељак

 • Руски језик
  07:30 - 08:15
 • Географија
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено васп.
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • Техника и технологија
  11:10 - 11:55
 • Техника и технологија
  12:00 - 12:45
 • Грађанско васпитање
  12:50 - 13:35

Уторак

 • Ликовна култура
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено васп.
  09:25 - 10:10
 • Српски језик
  10:15 - 11:00
 • Физика
  11:10 - 11:55
 • Биологија
  12:00 - 12:45

Среда

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Географија
  08:20 - 09:05
 • Руски језик
  09:25 - 10:10
 • Српски језик
  10:15 - 11:00
 • Историја
  11:10 - 11:55
 • Информатика и рачунарство
  12:00 - 12:45
 • Свакодневни живот у прошлости
  12:50 - 13:35

Четвртак

 • Музичка култура
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено васп.
  09:25 - 10:10
 • Српски језик
  10:15 - 11:00
 • Биологија
  11:10 - 11:55
 • Физика
  12:00 - 12:45
 • ЧОС
  12:50 - 13:35

Петак

 • Хемија
  07:30 - 08:15
 • Хемија
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Српски језик
  11:10 - 11:55
 • Историја
  12:00 - 12:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Географија
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
ТИО
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Историја
07:30 - 08:15
Српски језик
08:20 - 09:05
Ликовна култура
08:20 - 09:05
ТИО
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Енглески језик
09:25 - 10:10
Физика
09:25 - 10:10
Српски језик
09:25 - 10:10
Физика
09:25 - 10:10
Српски језик
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
10:15 - 11:00
Биологија
10:15 - 11:00
Историја
10:15 - 11:00
Информатика и рачунарство
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Математика
11:10 - 11:55
Музичка култура
11:10 - 11:55
Географија
11:10 - 11:55
Физичко васпитање
11:10 - 11:55
Хемија
11:10 - 11:55
Руски језик
12:00 - 12:45
Изабрани спорт
12:00 - 12:45
Руски језик
12:00 - 12:45
Биологија
12:00 - 12:45
Хемија
12:00 - 12:45
ЧОС
12:50 - 13:35
Верска настава
12:50 - 13:35

Понедељак

 • Географија
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Физичко васпитање
  10:15 - 11:00
 • Математика
  11:10 - 11:55
 • Руски језик
  12:00 - 12:45

Уторак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Ликовна култура
  08:20 - 09:05
 • Физика
  09:25 - 10:10
 • Биологија
  10:15 - 11:00
 • Музичка култура
  11:10 - 11:55
 • Изабрани спорт
  12:00 - 12:45
 • ЧОС
  12:50 - 13:35

Среда

 • ТИО
  07:30 - 08:15
 • ТИО
  08:20 - 09:05
 • Српски језик
  09:25 - 10:10
 • Историја
  10:15 - 11:00
 • Географија
  11:10 - 11:55
 • Руски језик
  12:00 - 12:45
 • Верска настава
  12:50 - 13:35

Четвртак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физика
  09:25 - 10:10
 • Информатика и рачунарство
  10:15 - 11:00
 • Физичко васпитање
  11:10 - 11:55
 • Биологија
  12:00 - 12:45

Петак

 • Историја
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Српски језик
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • Хемија
  11:10 - 11:55
 • Хемија
  12:00 - 12:45
No events available!
Љубиш
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:15
Српски језик
09:20 - 10:05
Верска настава
09:20 - 10:05
Свет око нас
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Свет око нас
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Пројектна настава
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
ЧОС
12:10 - 12:55
Креативна секција
12:10 - 12:55
Физичко и здравствено вас.
12:10 - 12:55
Допунска настава
12:10 - 12:55
ДТХСКА
13:00 - 13:45

Понедељак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:10 - 12:55

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Пројектна настава
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:10 - 12:55

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:15
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено вас.
  12:10 - 12:55

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00

Петак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Верска настава
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:10 - 12:55
 • ДТХСКА
  13:00 - 13:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Енглески језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Свет око нас
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Свет око нас
10:25 - 11:10
Верска настава
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Пројектна настава
11:15 - 12:00
Математика
11:15 - 12:00
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
ДТХСКА
12:10 - 12:55
Креативна секција
12:10 - 12:55
Физичко и здравствено вас.
12:10 - 12:55
Допунска настава
12:10 - 12:55
Ликовна култура
12:10 - 12:55
ЧОС
13:00 - 13:45

Понедељак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • ДТХСКА
  12:10 - 12:55

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Пројектна настава
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:10 - 12:55

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Енглески језик
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Математика
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено вас.
  12:10 - 12:55

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:10 - 12:55

Петак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Верска настава
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:10 - 12:55
 • ЧОС
  13:00 - 13:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Верска настава
09:20 - 10:05
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
ЧОС
12:10 - 12:55
Креативна секција
12:10 - 12:55
Физичко васпитање
12:10 - 12:55
Допунска настава
12:10 - 12:55
Ликовна култура
12:10 - 12:55
ДТХСКА
13:00 - 13:45

Понедељак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:10 - 12:55

Уторак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:10 - 12:55

Среда

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко васпитање
  12:10 - 12:55

Четвртак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:10 - 12:55

Петак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Верска настава
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:10 - 12:55
 • ДТХСКА
  13:00 - 13:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Енглески језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Верска настава
10:25 - 11:10
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
Српски језик
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
ДТХСКА
12:10 - 12:55
Креативна секција
12:10 - 12:55
Физичко васпитање
12:10 - 12:55
Допунска настава
12:10 - 12:55
Ликовна култура
12:10 - 12:55
Допунска настава
13:00 - 13:45
ЧОС
13:00 - 13:45

Понедељак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • ДТХСКА
  12:10 - 12:55

Уторак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:10 - 12:55
 • Допунска настава
  13:00 - 13:45

Среда

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Енглески језик
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Српски језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко васпитање
  12:10 - 12:55

Четвртак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:10 - 12:55

Петак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Верска настава
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:10 - 12:55
 • ЧОС
  13:00 - 13:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Биологија
08:30 - 09:15
Енглески језик
08:30 - 09:15
Српски језик и књижевност
08:30 - 09:15
Српски језик и књижевност
09:20 - 10:05
Српски језик и књижевност
09:20 - 10:05
Музичка култура
09:20 - 10:05
Руски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Музичка култура
10:25 - 11:10
Техника и технологија
10:25 - 11:10
Српски језик и књижевност
10:25 - 11:10
Српски језик и књижевност
10:25 - 11:10
Руски језик
10:25 - 11:10
ОФА
11:15 - 12:00
Техника и технологија
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Историја
11:15 - 12:00
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Биологија
12:10 - 12:55
Енглески језик
12:10 - 12:55
Ликовна култура
12:10 - 12:55
Математика
12:10 - 12:55
Географија
12:10 - 12:55
Информатика и рачунарство
13:00 - 13:45
Грађанско васпитање
13:00 - 13:45
Физичко и здравствено вас.
13:00 - 13:45
Чувари природе
13:50 - 14:35
ЧОС
13:50 - 14:35

Понедељак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик и књижевност
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • ОФА
  11:15 - 12:00
 • Биологија
  12:10 - 12:55
 • Информатика и рачунарство
  13:00 - 13:45
 • Чувари природе
  13:50 - 14:35

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик и књижевност
  09:20 - 10:05
 • Техника и технологија
  10:25 - 11:10
 • Техника и технологија
  11:15 - 12:00
 • Енглески језик
  12:10 - 12:55
 • Грађанско васпитање
  13:00 - 13:45

Среда

 • Биологија
  08:30 - 09:15
 • Музичка култура
  09:20 - 10:05
 • Српски језик и књижевност
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:10 - 12:55
 • Физичко и здравствено вас.
  13:00 - 13:45

Четвртак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Руски језик
  09:20 - 10:05
 • Српски језик и књижевност
  10:25 - 11:10
 • Историја
  11:15 - 12:00
 • Математика
  12:10 - 12:55

Петак

 • Српски језик и књижевност
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Руски језик
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • Географија
  12:10 - 12:55
 • ЧОС
  13:50 - 14:35
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик и књижевност
08:30 - 09:15
Руски језик
08:30 - 09:15
Физика
08:30 - 09:15
Српски језик и књижевност
08:30 - 09:15
Техника и технологија
08:30 - 09:15
Физика
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Ликовна култура
09:20 - 10:05
Енглески језик
09:20 - 10:05
Техника и технологија
09:20 - 10:05
Математика
10:25 - 11:10
Географија
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Српски језик и књижевност
10:25 - 11:10
Биологија
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Биологија
11:15 - 12:00
Руски језик
11:15 - 12:00
Математика
11:15 - 12:00
ОФА
12:10 - 12:55
Српски језик и књижевност
12:10 - 12:55
Информатика и рачунарство
12:10 - 12:55
Географија
12:10 - 12:55
Физичко и здравствено вас.
12:10 - 12:55
Музичка култура
13:00 - 13:45
Историја
13:00 - 13:45
Чувари природе
13:00 - 13:45
Историја
13:00 - 13:45
ЧОС
13:00 - 13:45
Грађанско васпитање
13:50 - 14:35

Понедељак

 • Српски језик и књижевност
  08:30 - 09:15
 • Физика
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Биологија
  11:15 - 12:00
 • ОФА
  12:10 - 12:55
 • Музичка култура
  13:00 - 13:45

Уторак

 • Руски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Географија
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Српски језик и књижевност
  12:10 - 12:55
 • Историја
  13:00 - 13:45

Среда

 • Физика
  08:30 - 09:15
 • Ликовна култура
  09:20 - 10:05
 • Физичко и здравствено вас.
  10:25 - 11:10
 • Биологија
  11:15 - 12:00
 • Информатика и рачунарство
  12:10 - 12:55
 • Чувари природе
  13:00 - 13:45

Четвртак

 • Српски језик и књижевност
  08:30 - 09:15
 • Енглески језик
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Руски језик
  11:15 - 12:00
 • Географија
  12:10 - 12:55
 • Историја
  13:00 - 13:45
 • Грађанско васпитање
  13:50 - 14:35

Петак

 • Техника и технологија
  08:30 - 09:15
 • Техника и технологија
  09:20 - 10:05
 • Српски језик и књижевност
  10:25 - 11:10
 • Математика
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено вас.
  12:10 - 12:55
 • ЧОС
  13:00 - 13:45
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Хемија
08:30 - 09:15
Енглески језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Историја
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Хемија
09:20 - 10:05
Историја
09:20 - 10:05
Биологија
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Географија
09:20 - 10:05
Биологија
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Физика
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Техника и технологија
10:25 - 11:10
Физика
11:15 - 12:00
Руски језик
11:15 - 12:00
Српски језик
11:15 - 12:00
Математика
11:15 - 12:00
Техника и технологија
11:15 - 12:00
Информатика и рачунарство
12:10 - 12:55
Географија
12:10 - 12:55
Физичко и здравствено васп.
12:10 - 12:55
Руски језик
12:10 - 12:55
Српски језик
12:10 - 12:55
Домаћинство
13:00 - 13:45
Српски језик
13:00 - 13:45
Ликовна култура
13:00 - 13:45
Грађанско васпитање
13:00 - 13:45
Физичко и здравствено васп.
13:00 - 13:45
ЧОС
13:50 - 14:35
Музичка култура
13:50 - 14:35
Физичко и здравствено васп.
13:50 - 14:35

Понедељак

 • Хемија
  08:30 - 09:15
 • Хемија
  09:20 - 10:05
 • Биологија
  10:25 - 11:10
 • Физика
  11:15 - 12:00
 • Информатика и рачунарство
  12:10 - 12:55
 • Домаћинство
  13:00 - 13:45

Уторак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Историја
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Руски језик
  11:15 - 12:00
 • Географија
  12:10 - 12:55
 • Српски језик
  13:00 - 13:45
 • ЧОС
  13:50 - 14:35

Среда

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Биологија
  09:20 - 10:05
 • Физика
  10:25 - 11:10
 • Српски језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено васп.
  12:10 - 12:55
 • Ликовна култура
  13:00 - 13:45
 • Музичка култура
  13:50 - 14:35

Четвртак

 • Историја
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Математика
  11:15 - 12:00
 • Руски језик
  12:10 - 12:55
 • Грађанско васпитање
  13:00 - 13:45

Петак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Географија
  09:20 - 10:05
 • Техника и технологија
  10:25 - 11:10
 • Техника и технологија
  11:15 - 12:00
 • Српски језик
  12:10 - 12:55
 • Физичко и здравствено васп.
  13:00 - 13:45
 • Физичко и здравствено васп.
  13:50 - 14:35
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Физика
08:30 - 09:15
ТИО
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Географија
08:30 - 09:15
Биологија
09:20 - 10:05
ТИО
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Историја
09:20 - 10:05
Руски језик
09:20 - 10:05
Физичко васпитање
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Биологија
10:25 - 11:10
Географија
10:25 - 11:10
Изабрани спорт
10:25 - 11:10
Хемија
11:15 - 12:00
Математика
11:15 - 12:00
Физика
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Српски језик
11:15 - 12:00
Хемија
12:05 - 12:50
Историја
12:10 - 12:55
Музичка култура
12:10 - 12:55
Српски језик
12:10 - 12:55
Математика
12:10 - 12:55
Физичко васпитање
13:00 - 13:45
Енглески језик
13:00 - 13:45
Информатика и рачунарство
13:00 - 13:45
Руски језик
13:00 - 13:45
Грађанско васпитање
13:00 - 13:45
ЧОС
13:50 - 14:35
Ликовна култура
13:50 - 14:35

Понедељак

 • Физика
  08:30 - 09:15
 • Биологија
  09:20 - 10:05
 • Физичко васпитање
  10:25 - 11:10
 • Хемија
  11:15 - 12:00
 • Хемија
  12:05 - 12:50
 • Физичко васпитање
  13:00 - 13:45

Уторак

 • ТИО
  08:30 - 09:15
 • ТИО
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Математика
  11:15 - 12:00
 • Историја
  12:10 - 12:55
 • Енглески језик
  13:00 - 13:45
 • ЧОС
  13:50 - 14:35

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Биологија
  10:25 - 11:10
 • Физика
  11:15 - 12:00
 • Музичка култура
  12:10 - 12:55
 • Информатика и рачунарство
  13:00 - 13:45
 • Ликовна култура
  13:50 - 14:35

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Историја
  09:20 - 10:05
 • Географија
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Српски језик
  12:10 - 12:55
 • Руски језик
  13:00 - 13:45

Петак

 • Географија
  08:30 - 09:15
 • Руски језик
  09:20 - 10:05
 • Изабрани спорт
  10:25 - 11:10
 • Српски језик
  11:15 - 12:00
 • Математика
  12:10 - 12:55
 • Грађанско васпитање
  13:00 - 13:45
No events available!
Рожанство
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Енглески језик
09:55 - 10:40
Свет око нас
09:55 - 10:40
Физичко и здравствено вас.
09:55 - 10:40
Верска настава
09:55 - 10:40
Пројектна настава
09:55 - 10:40
Енглески језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Свет око нас
10:45 - 11:30
Креативна секција
10:45 - 11:30
Физичко и здравствено вас.
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Допунска настава
11:35 - 12:20
ДТХСКА
11:35 - 12:20
Физичко и здравствено вас.
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Енглески језик
  09:55 - 10:40
 • Енглески језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко и здравствено вас.
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Свет око нас
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Физичко и здравствено вас.
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Допунска настава
  11:35 - 12:20

Четвртак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Верска настава
  09:55 - 10:40
 • Свет око нас
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20

Петак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Пројектна настава
  09:55 - 10:40
 • Креативна секција
  10:45 - 11:30
 • Физичко и здравствено вас.
  11:35 - 12:20
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Енглески језик
09:55 - 10:40
Свет око нас
09:55 - 10:40
Физичко и здравствено вас.
09:55 - 10:40
Верска настава
09:55 - 10:40
Пројектна настава
09:55 - 10:40
Енглески језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Свет око нас
10:45 - 11:30
Креативна секција
10:45 - 11:30
Физичко и здравствено вас.
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Ликовна култура
11:35 - 12:20

Допунска настава
12:25 - 13:10
ДТХСКА
11:35 - 12:20
Физичко и здравствено вас.
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Енглески језик
  09:55 - 10:40
 • Енглески језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко и здравствено вас.
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Свет око нас
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Физичко и здравствено вас.
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Ликовна култура
  11:35 - 12:20
 • Допунска настава
  12:25 - 13:10

Четвртак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Верска настава
  09:55 - 10:40
 • Свет око нас
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20

Петак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Пројектна настава
  09:55 - 10:40
 • Креативна секција
  10:45 - 11:30
 • Физичко и здравствено вас.
  11:35 - 12:20
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Енглески језик
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Физичко васпитање
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Народна традиција
09:55 - 10:40
Математика
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Верска настава
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Ликовна култура
11:35 - 12:20

Допунска настава
12:25 - 13:10
ДТХСКА
11:35 - 12:20
Креативна секција
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Енглески језик
  08:00 - 08:45
 • Енглески језик
  08:50 - 09:35
 • Српски језик
  09:55 - 10:40
 • Математика
  10:45 - 11:30
 • Физичко васпитање
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Физичко васпитање
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Ликовна култура
  11:35 - 12:20
 • Допунска настава
  12:25 - 13:10

Четвртак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Верска настава
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20

Петак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Народна традиција
  09:55 - 10:40
 • Физичко васпитање
  10:45 - 11:30
 • Креативна секција
  11:35 - 12:20
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Енглески језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Физичко васпитање
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Народна традиција
09:55 - 10:40
Српски језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Верска настава
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Ликовна култура
11:35 - 12:20

Допунска настава
12:25 - 13:10
ДТХСКА
11:35 - 12:20

Додатна настава
12:25 - 13:10
Креативна секција
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Енглески језик
  08:00 - 08:45
 • Енглески језик
  08:50 - 09:35
 • Математика
  09:55 - 10:40
 • Српски језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко васпитање
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Физичко васпитање
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Ликовна култура
  11:35 - 12:20
 • Допунска настава
  12:25 - 13:10

Четвртак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Верска настава
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20
 • Додатна настава
  12:25 - 13:10

Петак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Народна традиција
  09:55 - 10:40
 • Физичко васпитање
  10:45 - 11:30
 • Креативна секција
  11:35 - 12:20
No events available!
Жељине
No events hours available!
No events hours available!
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Ликовна култура
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Допунска настава
12:10 - 12:55
ДТХСКА
12:10 - 12:55

Креативна секција
12:55 - 13:40
Физичко васпитање
12:10 - 12:55
ЧОС
12:10 - 12:55
Верска настава
12:10 - 12:55
ДТХСКА
13:00 - 13:45

Понедељак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:10 - 12:55

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Ликовна култура
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • ДТХСКА
  12:10 - 12:55
 • Креативна секција
  12:55 - 13:40

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко васпитање
  12:10 - 12:55

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:10 - 12:55
 • ДТХСКА
  13:00 - 13:45

Петак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Верска настава
  12:10 - 12:55
No events hours available!
No events available!