Сирогојно
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
07:30 - 08:15
Енглески језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
08:20 - 09:05
Енглески језик
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Српски језик
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Свет око нас
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Свет око нас
10:15 - 11:00
Математика
10:15 - 11:00
Верска настава
10:15 - 11:00
Музичка култура
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
ЧОС
11:05 - 11:50
Допунска настава
11:05 - 11:50
ДТХСКА
11:05 - 11:50
Пројектна настава
11:05 - 11:50

Понедељак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Свет око нас
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:05 - 11:50

Уторак

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Енглески језик
  08:20 - 09:05
 • Српски језик
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Допунска настава
  11:05 - 11:50

Среда

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Верска настава
  10:15 - 11:00

Четвртак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Свет око нас
  09:25 - 10:10
 • Музичка култура
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:05 - 11:50

Петак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Пројектна настава
  11:05 - 11:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Свет око нас
09:25 - 10:10
Енглески језик
09:25 - 10:10
Верска настава
09:25 - 10:10
Музичка култура
09:25 - 10:10
Ликовна култура
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Свет око нас
10:15 - 11:00
Чувари природе
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
ЧОС
11:05 - 11:50
Допунска настава
11:05 - 11:50
Физичко и здравствено вас.
11:05 - 11:50
ДТХСКА
11:05 - 11:50

Креативна секција
11:55 - 12:40
Физичко и здравствено вас.
11:05 - 11:50

Понедељак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Свет око нас
  09:25 - 10:10
 • Физичко и здравствено вас.
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:05 - 11:50

Уторак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • Допунска настава
  11:05 - 11:50

Среда

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Верска настава
  09:25 - 10:10
 • Свет око нас
  10:15 - 11:00
 • Физичко и здравствено вас.
  11:05 - 11:50

Четвртак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Музичка култура
  09:25 - 10:10
 • Чувари природе
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:05 - 11:50
 • Креативна секција
  11:55 - 12:40

Петак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Ликовна култура
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Физичко и здравствено вас.
  11:05 - 11:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
07:30 - 08:15
Енглески језик
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
08:20 - 09:05
Енглески језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Математика
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Природа и друштво
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Природа и друштво
10:15 - 11:00
Српски језик
10:15 - 11:00
Верска настава
10:15 - 11:00
Музичка култура
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
ЧОС
11:05 - 11:50
Рецитаторска секција
11:05 - 11:50
ДТХСКА
11:05 - 11:50

Допунска настава
11:55 - 12:40
Ликовна култура
11:05 - 11:50

Народна традиција
11:55 - 12:40

Понедељак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Природа и друштво
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:05 - 11:50

Уторак

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Енглески језик
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Српски језик
  10:15 - 11:00

Среда

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Верска настава
  10:15 - 11:00
 • Рецитаторска секција
  11:05 - 11:50

Четвртак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Природа и друштво
  09:25 - 10:10
 • Музичка култура
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:05 - 11:50
 • Допунска настава
  11:55 - 12:40

Петак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Ликовна култура
  11:05 - 11:50
 • Народна традиција
  11:55 - 12:40
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Енглески језик
09:25 - 10:10
Верска настава
09:25 - 10:10
Музичка култура
09:25 - 10:10
Физичко васпитање
09:25 - 10:10
Природа и друштво
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Природа и друштво
10:15 - 11:00
Чувари природе
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
ЧОС
11:05 - 11:50
Допунска настава
11:05 - 11:50
Физичко васпитање
11:05 - 11:50
ДТХСКА
11:05 - 11:50

Креативна секција
11:55 - 12:40
Ликовна култура
11:05 - 11:50

Додатна настава
11:55 - 12:40

Понедељак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Природа и друштво
  10:15 - 11:00
 • ЧОС
  11:05 - 11:50

Уторак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • Допунска настава
  11:05 - 11:50

Среда

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Верска настава
  09:25 - 10:10
 • Природа и друштво
  10:15 - 11:00
 • Физичко васпитање
  11:05 - 11:50

Четвртак

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Музичка култура
  09:25 - 10:10
 • Чувари природе
  10:15 - 11:00
 • ДТХСКА
  11:05 - 11:50
 • Креативна секција
  11:55 - 12:40

Петак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Физичко васпитање
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Ликовна култура
  11:05 - 11:50
 • Додатна настава
  11:55 - 12:40
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Енглески језик
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
08:20 - 09:05
Руски језик
08:20 - 09:05
Српски језик и књижевност
08:20 - 09:05
Информатика и рачунарство
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Техника и технологија
09:25 - 10:10
Ликовна култура
09:25 - 10:10
Енглески језик
09:25 - 10:10
Историја
09:25 - 10:10
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Техника и технологија
10:15 - 11:00
Ликовна култура
10:15 - 11:00
Биологија
10:15 - 11:00
Математика
10:15 - 11:00
Биологија
10:15 - 11:00
Географија
11:05 - 11:50

Физичко и здравствено вас.
11:55 - 12:40
Музичка култура
11:05 - 11:50

Цртање, сликање и вајање
11:55 - 12:40
ОФА
11:05 - 11:50

Грађанско васпитање
11:55 - 12:40
Руски језик
11:05 - 11:50

ЧОС
11:55 - 12:40
Српски језик и књижевност
11:05 - 11:50

Музичка култура
11:55 - 12:40

Понедељак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик и књижевност
  08:20 - 09:05
 • Техника и технологија
  09:25 - 10:10
 • Техника и технологија
  10:15 - 11:00
 • Географија
  11:05 - 11:50
 • Физичко и здравствено вас.
  11:55 - 12:40

Уторак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Руски језик
  08:20 - 09:05
 • Ликовна култура
  09:25 - 10:10
 • Ликовна култура
  10:15 - 11:00
 • Музичка култура
  11:05 - 11:50
 • Цртање, сликање и вајање
  11:55 - 12:40

Среда

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик и књижевност
  08:20 - 09:05
 • Енглески језик
  09:25 - 10:10
 • Биологија
  10:15 - 11:00
 • ОФА
  11:05 - 11:50
 • Грађанско васпитање
  11:55 - 12:40

Четвртак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Информатика и рачунарство
  08:20 - 09:05
 • Историја
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Руски језик
  11:05 - 11:50
 • ЧОС
  11:55 - 12:40

Петак

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Биологија
  10:15 - 11:00
 • Српски језик и књижевност
  11:05 - 11:50
 • Музичка култура
  11:55 - 12:40
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Физика
07:30 - 08:15
Енглески језик
07:30 - 08:15
Руски језик
07:30 - 08:15
Српски језик и књижевност
07:30 - 08:15
Математика
08:20 - 09:05
Ликовна култура
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Енглески језик
08:20 - 09:05
Физичко и здравствено вас.
09:25 - 10:10
Српски језик и књижевност
09:25 - 10:10
Биологија
09:25 - 10:10
Српски језик и књижевност
09:25 - 10:10
Математика
09:25 - 10:10
Географија
10:15 - 11:00
Руски језик
10:15 - 11:00
ОФА
10:15 - 11:00
Физика
10:15 - 11:00
Физичко и здравствено вас.
10:15 - 11:00
Техника и технологија
11:05 - 11:50

Техника и технологија
11:55 - 12:40
Историја
11:05 - 11:50

Цртање, сликање и вајање
11:55 - 12:40
Географија
11:05 - 11:50

Грађанско васпитање
11:55 - 12:40
Историја
11:05 - 11:50

Информатика и рачунарство
11:55 - 12:40
Биологија
11:05 - 11:50
Музичка култура
12:45 - 13:30
ЧОС
12:45 - 13:30

Понедељак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физичко и здравствено вас.
  09:25 - 10:10
 • Географија
  10:15 - 11:00
 • Техника и технологија
  11:05 - 11:50
 • Техника и технологија
  11:55 - 12:40

Уторак

 • Физика
  07:30 - 08:15
 • Ликовна култура
  08:20 - 09:05
 • Српски језик и књижевност
  09:25 - 10:10
 • Руски језик
  10:15 - 11:00
 • Историја
  11:05 - 11:50
 • Цртање, сликање и вајање
  11:55 - 12:40
 • Музичка култура
  12:45 - 13:30

Среда

 • Енглески језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Биологија
  09:25 - 10:10
 • ОФА
  10:15 - 11:00
 • Географија
  11:05 - 11:50
 • Грађанско васпитање
  11:55 - 12:40
 • ЧОС
  12:45 - 13:30

Четвртак

 • Руски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Српски језик и књижевност
  09:25 - 10:10
 • Физика
  10:15 - 11:00
 • Историја
  11:05 - 11:50
 • Информатика и рачунарство
  11:55 - 12:40

Петак

 • Српски језик и књижевност
  07:30 - 08:15
 • Енглески језик
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Физичко и здравствено вас.
  10:15 - 11:00
 • Биологија
  11:05 - 11:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Географија
07:30 - 08:15
Ликовна култура
07:30 - 08:15
Српски језик
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Математика
07:30 - 08:15
Физичко васпитање
08:20 - 09:05
Физика
08:20 - 09:05
Биологија
08:20 - 09:05
Физика
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Математика
09:25 - 10:10
Математика
09:25 - 10:10
Географија
09:25 - 10:10
Руски језик
09:25 - 10:10
Биологија
09:25 - 10:10
Хемија
10:15 - 11:00
Историја
10:15 - 11:00
Информатика и рачунарство
10:15 - 11:00
ТИО
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Хемија
11:05 - 11:50

Српски језик
11:55 - 12:40
Српски језик
11:05 - 11:50

Руски језик
11:55 - 12:40
Енглески језик
11:05 - 11:50

Изабрани спорт
11:55 - 12:40
ТИО
11:05 - 11:50

Историја
11:55 - 12:40
Музичка култура
11:05 - 11:50

Физичко васпитање
11:55 - 12:40
ЧОС
12:45 - 13:30
Верска настава
12:45 - 13:30

Понедељак

 • Географија
  07:30 - 08:15
 • Физичко васпитање
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Хемија
  10:15 - 11:00
 • Хемија
  11:05 - 11:50
 • Српски језик
  11:55 - 12:40

Уторак

 • Ликовна култура
  07:30 - 08:15
 • Физика
  08:20 - 09:05
 • Математика
  09:25 - 10:10
 • Историја
  10:15 - 11:00
 • Српски језик
  11:05 - 11:50
 • Руски језик
  11:55 - 12:40
 • ЧОС
  12:45 - 13:30

Среда

 • Српски језик
  07:30 - 08:15
 • Биологија
  08:20 - 09:05
 • Географија
  09:25 - 10:10
 • Информатика и рачунарство
  10:15 - 11:00
 • Енглески језик
  11:05 - 11:50
 • Изабрани спорт
  11:55 - 12:40
 • Верска настава
  12:45 - 13:30

Четвртак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Физика
  08:20 - 09:05
 • Руски језик
  09:25 - 10:10
 • ТИО
  10:15 - 11:00
 • ТИО
  11:05 - 11:50
 • Историја
  11:55 - 12:40

Петак

 • Математика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Биологија
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • Музичка култура
  11:05 - 11:50
 • Физичко васпитање
  11:55 - 12:40
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Хемија
07:30 - 08:15
Руски језик
07:30 - 08:15
Биологија
07:30 - 08:15
Физика
07:30 - 08:15
Биологија
07:30 - 08:15
Хемија
08:20 - 09:05
Математика
08:20 - 09:05
Географија
08:20 - 09:05
Српски језик
08:20 - 09:05
Музичка култура
08:20 - 09:05
Географија
09:25 - 10:10
Физика
09:25 - 10:10
Српски језик
09:25 - 10:10
Информатика и рачунарство
09:25 - 10:10
Српски језик
09:25 - 10:10
Математика
10:15 - 11:00
Српски језик
10:15 - 11:00
Енглески језик
10:15 - 11:00
Историја
10:15 - 11:00
Математика
10:15 - 11:00
Физичко васпитање
11:05 - 11:50

Грађанско васпитање
11:55 - 12:40
Ликовна култура
11:05 - 11:50

Историја
11:55 - 12:40
ТИО
11:05 - 11:50

ТИО
11:55 - 12:40
Математика
11:05 - 11:50

Руски језик
11:55 - 12:40
Физичко васпитање
11:05 - 11:50

Енглески језик
11:55 - 12:40
Изабрани спорт
12:45 - 13:30
ЧОС
12:45 - 13:30

Понедељак

 • Хемија
  07:30 - 08:15
 • Хемија
  08:20 - 09:05
 • Географија
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Физичко васпитање
  11:05 - 11:50
 • Грађанско васпитање
  11:55 - 12:40

Уторак

 • Руски језик
  07:30 - 08:15
 • Математика
  08:20 - 09:05
 • Физика
  09:25 - 10:10
 • Српски језик
  10:15 - 11:00
 • Ликовна култура
  11:05 - 11:50
 • Историја
  11:55 - 12:40

Среда

 • Биологија
  07:30 - 08:15
 • Географија
  08:20 - 09:05
 • Српски језик
  09:25 - 10:10
 • Енглески језик
  10:15 - 11:00
 • ТИО
  11:05 - 11:50
 • ТИО
  11:55 - 12:40
 • Изабрани спорт
  12:45 - 13:30

Четвртак

 • Физика
  07:30 - 08:15
 • Српски језик
  08:20 - 09:05
 • Информатика и рачунарство
  09:25 - 10:10
 • Историја
  10:15 - 11:00
 • Математика
  11:05 - 11:50
 • Руски језик
  11:55 - 12:40

Петак

 • Биологија
  07:30 - 08:15
 • Музичка култура
  08:20 - 09:05
 • Српски језик
  09:25 - 10:10
 • Математика
  10:15 - 11:00
 • Физичко васпитање
  11:05 - 11:50
 • Енглески језик
  11:55 - 12:40
 • ЧОС
  12:45 - 13:30
No events available!
Љубиш
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:30 - 09:15
Енглески језик
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Енглески језик
08:30 - 09:15
Верска настава
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:15
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Свет око нас
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Свет око нас
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Музичка култура
11:15 - 12:00
Пројектна настава
11:15 - 12:00
ЧОС
12:05 - 12:50
Креативна секција
12:05 - 12:50
Допунска настава
12:05 - 12:50
Физичко и здравствено вас.
12:05 - 12:50
ДТХСКА
12:05 - 12:50

Понедељак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:05 - 12:50

Уторак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:05 - 12:50

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:15
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:05 - 12:50

Четвртак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Музичка култура
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено вас.
  12:05 - 12:50

Петак

 • Верска настава
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Пројектна настава
  11:15 - 12:00
 • ДТХСКА
  12:05 - 12:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:30 - 09:15
Енглески језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Енглески језик
08:30 - 09:15
Верска настава
08:30 - 09:15
Српски језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Свет око нас
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Свет око нас
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Музичка култура
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
ЧОС
12:05 - 12:50
Креативна секција
12:05 - 12:50
Ликовна култура
12:05 - 12:50
Физичко и здравствено вас.
12:05 - 12:50

Допунска настава
12:55 - 13:40
ДТХСКА
12:05 - 12:50

Понедељак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:05 - 12:50

Уторак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:05 - 12:50

Среда

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:05 - 12:50

Четвртак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Музичка култура
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено вас.
  12:05 - 12:50
 • Допунска настава
  12:55 - 13:40

Петак

 • Верска настава
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • ДТХСКА
  12:05 - 12:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
09:20 - 10:05
Енглески језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Верска настава
09:20 - 10:05
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
ЧОС
12:05 - 12:50
Креативна секција
12:05 - 12:50
Ликовна култура
12:05 - 12:50
Физичко васпитање
12:05 - 12:50

ДТХСКА
12:55 - 13:40
Допунска настава
12:05 - 12:50

Понедељак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:05 - 12:50

Уторак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Енглески језик
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:05 - 12:50

Среда

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:05 - 12:50

Четвртак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко васпитање
  12:05 - 12:50
 • ДТХСКА
  12:55 - 13:40

Петак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Верска настава
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:05 - 12:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Енглески језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Верска настава
09:20 - 10:05
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Српски језик
10:25 - 11:10
Природа и друштво
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
ЧОС
12:05 - 12:50
Креативна секција
12:05 - 12:50
Ликовна култура
12:05 - 12:50

Додатна настава
12:55 - 13:40
Физичко васпитање
12:05 - 12:50

ДТХСКА
12:55 - 13:40
Допунска настава
12:05 - 12:50

Понедељак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:05 - 12:50

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Енглески језик
  09:20 - 10:05
 • Српски језик
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Креативна секција
  12:05 - 12:50

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Природа и друштво
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:05 - 12:50
 • Додатна настава
  12:55 - 13:40

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко васпитање
  12:05 - 12:50
 • ДТХСКА
  12:55 - 13:40

Петак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Верска настава
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:05 - 12:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик и књижевност
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Биологија
08:30 - 09:15
Техника и технологија
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Географија
09:20 - 10:05
Ликовна култура
09:20 - 10:05
Физичко и здравствено вас.
09:20 - 10:05
Техника и технологија
09:20 - 10:05
Енглески језик
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Ликовна култура
10:25 - 11:10
Српски језик и књижевност
10:25 - 11:10
Историја
10:25 - 11:10
ОФА
11:15 - 12:00
Српски језик и књижевност
11:15 - 12:00
Српски језик и књижевност
11:15 - 12:00
Музичка култура
11:15 - 12:00
Српски језик и књижевност
11:15 - 12:00
Информатика и рачунарство
12:05 - 12:50

Музичка култура
12:55 - 13:40
Биологија
12:05 - 12:50

Физичко и здравствено вас.
12:55 - 13:40
Руски језик
12:05 - 12:50

Грађанско васпитање
12:55 - 13:40
Математика
12:05 - 12:50

Чувари природе
12:55 - 13:40
Руски језик
12:05 - 12:50
ЧОС
13:45 - 14:30

Понедељак

 • Српски језик и књижевност
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • ОФА
  11:15 - 12:00
 • Информатика и рачунарство
  12:05 - 12:50
 • Музичка култура
  12:55 - 13:40

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Географија
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Српски језик и књижевност
  11:15 - 12:00
 • Биологија
  12:05 - 12:50
 • Физичко и здравствено вас.
  12:55 - 13:40

Среда

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Ликовна култура
  09:20 - 10:05
 • Ликовна култура
  10:25 - 11:10
 • Српски језик и књижевност
  11:15 - 12:00
 • Руски језик
  12:05 - 12:50
 • Грађанско васпитање
  12:55 - 13:40
 • ЧОС
  13:45 - 14:30

Четвртак

 • Биологија
  08:30 - 09:15
 • Физичко и здравствено вас.
  09:20 - 10:05
 • Српски језик и књижевност
  10:25 - 11:10
 • Музичка култура
  11:15 - 12:00
 • Математика
  12:05 - 12:50
 • Чувари природе
  12:55 - 13:40

Петак

 • Техника и технологија
  08:30 - 09:15
 • Техника и технологија
  09:20 - 10:05
 • Историја
  10:25 - 11:10
 • Српски језик и књижевност
  11:15 - 12:00
 • Руски језик
  12:05 - 12:50
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Физика
08:30 - 09:15
Српски језик и књижевност
08:30 - 09:15
Физика
08:30 - 09:15
Географија
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик и књижевност
09:20 - 10:05
Биологија
09:20 - 10:05
Српски језик и књижевност
09:20 - 10:05
Биологија
09:20 - 10:05
Српски језик и књижевност
09:20 - 10:10
Математика
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
10:25 - 11:10
Историја
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
10:25 - 11:10
Техника и технологија
10:25 - 11:10
Руски језик
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Математика
11:15 - 12:00
Техника и технологија
11:15 - 12:00
ОФА
12:05 - 12:50

Информатика и рачунарство
12:55 - 13:40
Грађанско васпитање
12:05 - 12:50

Чувари природе
12:55 - 13:40
Математика
12:05 - 12:50

Руски језик
12:55 - 13:40
Енглески језик
12:05 - 12:50

Музичка култура
12:55 - 13:40
Географија
12:05 - 12:50

Историја
12:55 - 13:40
ЧОС
13:45 - 14:30

Понедељак

 • Физика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик и књижевност
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Руски језик
  11:15 - 12:00
 • ОФА
  12:05 - 12:50
 • Информатика и рачунарство
  12:55 - 13:40
 • ЧОС
  13:45 - 14:30

Уторак

 • Српски језик и књижевност
  08:30 - 09:15
 • Биологија
  09:20 - 10:05
 • Физичко и здравствено вас.
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Грађанско васпитање
  12:05 - 12:50
 • Чувари природе
  12:55 - 13:40

Среда

 • Физика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик и књижевност
  09:20 - 10:05
 • Историја
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Математика
  12:05 - 12:50
 • Руски језик
  12:55 - 13:40

Четвртак

 • Географија
  08:30 - 09:15
 • Биологија
  09:20 - 10:05
 • Физичко и здравствено вас.
  10:25 - 11:10
 • Математика
  11:15 - 12:00
 • Енглески језик
  12:05 - 12:50
 • Музичка култура
  12:55 - 13:40

Петак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик и књижевност
  09:20 - 10:10
 • Техника и технологија
  10:25 - 11:10
 • Техника и технологија
  11:15 - 12:00
 • Географија
  12:05 - 12:50
 • Историја
  12:55 - 13:40
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:30 - 09:15
Географија
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Историја
08:30 - 09:15
Физика
09:20 - 10:05
ТИО
09:20 - 10:05
Руски језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Географија
09:20 - 10:05
Изабрани спорт
10:25 - 11:10
ТИО
10:25 - 11:10
Физика
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Енглески језик
11:15 - 12:00
Биологија
11:15 - 12:00
Математика
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Руски језик
11:15 - 12:00
Музичка култура
12:05 - 12:50

Српски језик
12:55 - 13:40
Физичко васпитање
12:05 - 12:50

Српски језик
12:55 - 13:40
Историја
12:05 - 12:50

Ликовна култура
12:55 - 13:40
Биологија
12:05 - 12:50

Грађанско васпитање
12:55 - 13:40
Хемија
12:05 - 12:50

Хемија
12:55 - 13:40
ЧОС
13:45 - 14:30
Информатика и рачунарство
13:45 - 14:30

Понедељак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Физика
  09:20 - 10:05
 • Изабрани спорт
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Музичка култура
  12:05 - 12:50
 • Српски језик
  12:55 - 13:40

Уторак

 • Географија
  08:30 - 09:15
 • ТИО
  09:20 - 10:05
 • ТИО
  10:25 - 11:10
 • Биологија
  11:15 - 12:00
 • Физичко васпитање
  12:05 - 12:50
 • Српски језик
  12:55 - 13:40
 • ЧОС
  13:45 - 14:30

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Руски језик
  09:20 - 10:05
 • Физика
  10:25 - 11:10
 • Математика
  11:15 - 12:00
 • Историја
  12:05 - 12:50
 • Ликовна култура
  12:55 - 13:40
 • Информатика и рачунарство
  13:45 - 14:30

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • Биологија
  12:05 - 12:50
 • Грађанско васпитање
  12:55 - 13:40

Петак

 • Историја
  08:30 - 09:15
 • Географија
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Руски језик
  11:15 - 12:00
 • Хемија
  12:05 - 12:50
 • Хемија
  12:55 - 13:40
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик
08:30 - 09:15
Биологија
08:30 - 09:15
Ликовна култура
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Руски језик
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Енглески језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Физика
10:25 - 11:10
Математика
10:25 - 11:10
Руски језик
10:25 - 11:10
Биологија
10:25 - 11:10
Хемија
10:25 - 11:10
Српски језик
11:15 - 12:00
Физичко васпитање
11:15 - 12:00
Физика
11:15 - 12:00
Географија
11:15 - 12:00
Хемија
11:15 - 12:00
Математика
12:05 - 12:50

Изабрани спорт
12:55 - 13:40
ТИО
12:05 - 12:50

ТИО
12:55 - 13:40
Информатика и рачунарство
12:05 - 12:50

Историја
12:55 - 13:40
Музичка култура
12:05 - 12:50

Физичко васпитање
12:55 - 13:40
Историја
12:05 - 12:50

Географија
12:55 - 13:40
ЧОС
13:45 - 14:30
Грађанско васпитање
13:45 - 14:30

Понедељак

 • Енглески језик
  08:30 - 09:15
 • Руски језик
  09:20 - 10:05
 • Физика
  10:25 - 11:10
 • Српски језик
  11:15 - 12:00
 • Математика
  12:05 - 12:50
 • Изабрани спорт
  12:55 - 13:40

Уторак

 • Биологија
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Математика
  10:25 - 11:10
 • Физичко васпитање
  11:15 - 12:00
 • ТИО
  12:05 - 12:50
 • ТИО
  12:55 - 13:40
 • ЧОС
  13:45 - 14:30

Среда

 • Ликовна култура
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Руски језик
  10:25 - 11:10
 • Физика
  11:15 - 12:00
 • Информатика и рачунарство
  12:05 - 12:50
 • Историја
  12:55 - 13:40

Четвртак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Енглески језик
  09:20 - 10:05
 • Биологија
  10:25 - 11:10
 • Географија
  11:15 - 12:00
 • Музичка култура
  12:05 - 12:50
 • Физичко васпитање
  12:55 - 13:40

Петак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Хемија
  10:25 - 11:10
 • Хемија
  11:15 - 12:00
 • Историја
  12:05 - 12:50
 • Географија
  12:55 - 13:40
 • Грађанско васпитање
  13:45 - 14:30
No events available!
Рожанство
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Енглески језик
09:55 - 10:40
Свет око нас
09:55 - 10:40
Физичко и здравствено вас.
09:55 - 10:40
Верска настава
09:55 - 10:40
Пројектна настава
09:55 - 10:40
Енглески језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Свет око нас
10:45 - 11:30
Физичко и здравствено вас.
10:45 - 11:30
Физичко и здравствено вас.
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Допунска настава
11:35 - 12:20
ДТХСКА
11:35 - 12:20
Креативна секција
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Енглески језик
  09:55 - 10:40
 • Енглески језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко и здравствено вас.
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Свет око нас
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Физичко и здравствено вас.
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Допунска настава
  11:35 - 12:20

Четвртак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Верска настава
  09:55 - 10:40
 • Свет око нас
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20

Петак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Пројектна настава
  09:55 - 10:40
 • Физичко и здравствено вас.
  10:45 - 11:30
 • Креативна секција
  11:35 - 12:20
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Енглески језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
09:55 - 10:40
Свет око нас
09:55 - 10:40
Физичко и здравствено вас.
09:55 - 10:40
Свет око нас
09:55 - 10:40
Народна традиција
09:55 - 10:40
Српски језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Верска настава
10:45 - 11:30
Физичко и здравствено вас.
10:45 - 11:30
Физичко и здравствено вас.
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Ликовна култура
11:35 - 12:20

Допунска настава
12:25 - 13:10
ДТХСКА
11:35 - 12:20
Креативна секција
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Енглески језик
  08:00 - 08:45
 • Енглески језик
  08:50 - 09:35
 • Математика
  09:55 - 10:40
 • Српски језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко и здравствено вас.
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Свет око нас
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Физичко и здравствено вас.
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Ликовна култура
  11:35 - 12:20
 • Допунска настава
  12:25 - 13:10

Четвртак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Свет око нас
  09:55 - 10:40
 • Верска настава
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20

Петак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Народна традиција
  09:55 - 10:40
 • Физичко и здравствено вас.
  10:45 - 11:30
 • Креативна секција
  11:35 - 12:20
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Енглески језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Физичко васпитање
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Народна традиција
09:55 - 10:40
Српски језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Верска настава
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Ликовна култура
11:35 - 12:20
ДТХСКА
11:35 - 12:20

Допунска настава
12:25 - 13:10
Креативна секција
11:35 - 12:20

Понедељак

 • Енглески језик
  08:00 - 08:45
 • Енглески језик
  08:50 - 09:35
 • Математика
  09:55 - 10:40
 • Српски језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко васпитање
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Физичко васпитање
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Ликовна култура
  11:35 - 12:20

Четвртак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Верска настава
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20
 • Допунска настава
  12:25 - 13:10

Петак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Народна традиција
  09:55 - 10:40
 • Физичко васпитање
  10:45 - 11:30
 • Креативна секција
  11:35 - 12:20
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:00 - 08:45
Математика
08:00 - 08:45
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Математика
08:50 - 09:35
Српски језик
08:50 - 09:35
Енглески језик
09:55 - 10:40
Природа и друштво
09:55 - 10:40
Физичко васпитање
09:55 - 10:40
Верска настава
09:55 - 10:40
Чувари природе
09:55 - 10:40
Енглески језик
10:45 - 11:30
Музичка култура
10:45 - 11:30
Ликовна култура
10:45 - 11:30
Природа и друштво
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
10:45 - 11:30
Физичко васпитање
11:35 - 12:20
ЧОС
11:35 - 12:20
Ликовна култура
11:35 - 12:20

Допунска настава
12:25 - 13:10
ДТХСКА
11:35 - 12:20

Додатна настава
12:25 - 13:10
Додатна настава
11:35 - 12:20

Креативна секција
12:25 - 13:10

Понедељак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Енглески језик
  09:55 - 10:40
 • Енглески језик
  10:45 - 11:30
 • Физичко васпитање
  11:35 - 12:20

Уторак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Природа и друштво
  09:55 - 10:40
 • Музичка култура
  10:45 - 11:30
 • ЧОС
  11:35 - 12:20

Среда

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Физичко васпитање
  09:55 - 10:40
 • Ликовна култура
  10:45 - 11:30
 • Ликовна култура
  11:35 - 12:20
 • Допунска настава
  12:25 - 13:10

Четвртак

 • Српски језик
  08:00 - 08:45
 • Математика
  08:50 - 09:35
 • Верска настава
  09:55 - 10:40
 • Природа и друштво
  10:45 - 11:30
 • ДТХСКА
  11:35 - 12:20
 • Додатна настава
  12:25 - 13:10

Петак

 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Српски језик
  08:50 - 09:35
 • Чувари природе
  09:55 - 10:40
 • Физичко васпитање
  10:45 - 11:30
 • Додатна настава
  11:35 - 12:20
 • Креативна секција
  12:25 - 13:10
No events available!
Жељине
No events hours available!
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
08:30 - 09:15
Српски језик
08:30 - 09:15
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Српски језик
09:20 - 10:05
Математика
09:20 - 10:05
Свет око нас
10:25 - 11:10
Музичка култура
10:25 - 11:10
Енглески језик
10:25 - 11:10
Свет око нас
10:25 - 11:10
Верска настава
10:25 - 11:10
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Ликовна култура
11:15 - 12:00
Енглески језик
11:15 - 12:00
Народна традиција
11:15 - 12:00
Физичко и здравствено вас.
11:15 - 12:00
Допунска настава
12:05 - 12:50
Ликовна култура
12:05 - 12:50

ДТХСКА
12:55 - 13:40
Физичко и здравствено вас.
12:05 - 12:50
ЧОС
12:05 - 12:50

Креативна секција
12:55 - 13:40
ДТХСКА
12:05 - 12:50

Понедељак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • Допунска настава
  12:05 - 12:50

Уторак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Музичка култура
  10:25 - 11:10
 • Ликовна култура
  11:15 - 12:00
 • Ликовна култура
  12:05 - 12:50
 • ДТХСКА
  12:55 - 13:40

Среда

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Енглески језик
  10:25 - 11:10
 • Енглески језик
  11:15 - 12:00
 • Физичко и здравствено вас.
  12:05 - 12:50

Четвртак

 • Математика
  08:30 - 09:15
 • Српски језик
  09:20 - 10:05
 • Свет око нас
  10:25 - 11:10
 • Народна традиција
  11:15 - 12:00
 • ЧОС
  12:05 - 12:50
 • Креативна секција
  12:55 - 13:40

Петак

 • Српски језик
  08:30 - 09:15
 • Математика
  09:20 - 10:05
 • Верска настава
  10:25 - 11:10
 • Физичко и здравствено вас.
  11:15 - 12:00
 • ДТХСКА
  12:05 - 12:50
No events hours available!
No events hours available!
No events available!