Секције у школској 2018/19.години

Литерарно – драмско – рецитаторска секција показује занимљивију страну књижевности. Сама секција се састоји из три подсекције: литерарне, драмске и рецитаторске. Оно што је посебно важно јесте да драмска секција окупља ученике свих разреда – сви сложно раде како на припремању представа тако и на изради декорације и сценографије.

Литерарно – драмско – рецитаторску секцију воде наставнице српског језика Маријана Мутавџић и Ивана Жунић.

На часовима секције ученици уређују школски простор, негују цвеће и стичу теоријска знања у вези са заштитом и унапређењем животне средине. Формирали смо еколошке патроле које воде рачуна о поштовању правила у школи и околини. Еко-фонд локалне самоуправе је редовно награћивао наше ученике или је помагао у реализацији идеја, па су тако, уз њихову помоћ, у школском дворишту засађени четинари и украсно шибље. Успостављена је сарадња са Канцеларијом за младе Општине Чајетина 22.4.2016. Посебну драж ове секције чини учествовање наших ученика седмог разреда у еко-квизу. С обзиром да се градиво екологије обрађује у наредном разреду ученици радо приступају овом такмичењу и остварују завидне резултате.
Биолошко-еколошку секцију води наставница биологије Љиљана Павловић.

Хор окупља ученике од петог до осмог разреда. Хор ученика је централно место свих културних манифестација. Њиме почињу и завршавају се, а често и унесу забаву и весеље у догађања која обележава наша школа као што су: су Дечја недеља, Савиндан, Дан школе, свечаности поводом посета пријатељских школа, посета донатора и сл.

Хор и плесну групу води наставница музичке културе Тања Новаковић.

У школи постоји Спортска секција од 2005. године. У оквиру спортске секције ученици се обучавају основним елементима одбојкашке и кошаркашке игре. Циљ секције јесте да афирмише и заинтересује децу како у спорту тако и у спортској култури и понашању.

Спортску секцију води наставник физичког васпитања Дарко Василијевић.

Циљ секције је да окупи талентоване ученике за фотографију, усмери њихове способности и активности излажењем на терен, сликањем и праћењем свих збивања у школи, да својим учешћем и радом развијају низ стваралачких вештина, оспособљавање за правилно руковање дигиталним фото-апаратом и презентација идеја.

Фото секцију води наставница Марија Цветић.

Планинарска секција је скуп специфичних, вишеструких и сложених активности. Организована је као секција-друштво заљубљеника природе и истраживачког рада.

Циљ планинарске секције да шетњама у природи, стазама здравља, помогне деци да лакше превазиђу стрес и емоционалне осцилације, да одвоји децу од компјутера, побољша и појача менталне функције уз дружење.

Секцију води наставница Ивана Тодоровић.

Секцију води наставник Миајло Стаматовић.