Секције у школској 2022/23.години

Литерарно – драмско – рецитаторска секција показује занимљивију страну књижевности. Сама секција се састоји из три подсекције: литерарне, драмске и рецитаторске. Оно што је посебно важно јесте да драмска секција окупља ученике свих разреда – сви сложно раде како на припремању представа тако и на изради декорације и сценографије.

Литерарно – драмско – рецитаторску секцију воде наставнице српског језика Маријана Мутавџић и Ивана Жунић.

Хор окупља ученике од петог до осмог разреда. Хор ученика је централно место свих културних манифестација. Њиме почињу и завршавају се, а често и унесу забаву и весеље у догађања која обележава наша школа као што су: су Дечја недеља, Савиндан, Дан школе, свечаности поводом посета пријатељских школа, посета донатора и сл.

Хор и плесну групу води наставница музичке културе Јелена Јовановић.