Завршни испит
У школској 2015/2016. 15 ученика је завршило осми разред (8 дечака и 7 девојчица) по редовном наставном плану и програму. Док су 3 ученика (2 девојчице и 1 дечак) настраву похађала по индивидуализованом програму (ИОП2). Ови ученици су постигли очекиване резултате, у складу са образовним стандардима. За њих су су предметни наставници и стручни сарадик благовремено радили планове и евалуацију. Такође је у сарадњи са интерресорном комисијом општине рађена и ревизија.

Из математике, од 15 ученика, 7 ученика (47%) нису достигли ни основни ниво, 8 ученика (53%) је достигло основни ниво, 6 ученика (40%) је достигло средњи ниво, а напредни ниво су достигла 2 ученика (13%).

На основу ових података може се констатовати да ученици, нису остварили ниједан ниво постигнућа из математике.

Из српског језика, од 15 ученика, 6 ученика (40%) нису достигли ни основни ниво, 9 ученика (60%) је достигло основни ниво, 3 ученика (20%) је достигло средњи ниво, а напредни ниво је достигао 1 ученик (7%).

На основу ових података може се констатовати да ученици, нису остварили ниједан ниво постигнућа из српског језика.

Из математике, од 15 ученика, 7 ученика (47%) нису достигли ни основни ниво, 8 ученика (53%) је достигло основни ниво, 6 ученика (40%) је достигло средњи ниво, а напредни ниво су достигла 2 ученика (13%).

На основу ових података може се констатовати да ученици, нису остварили ниједан ниво постигнућа из математике.

Приказ постигнућа ученика на комбинованом тесту.