Историјат

Прву школу у Сирогојну организовао је месни свештеник Тома Смиљанић, четрдесетих година 19. века, у малој брвнари поред цркве. У тој школи једини предавач је био управо поменути свештеник.Описмењавање младих нараштаја вршио је све до своје смрти.

Прва школска зграда у нашем месту саграђена је 1875. год. Била је то грађевина сазидана од седре (сиге), а покривена шиндром. Стицајем несрећних околности, већ следеће године зграда је изгорела и школа дуже време није радила. Са изградњом нове школске зграде почело се с пролећа 1907. год. Уз велике напоре мештана и државе завршена је на јесен и прве ђаке је примила у школској 1907/08. години. Зграда је била солидно грађена и у то време представљала је модерну грађевину. Састојала се од две учионице и два стана за учитеље.
Током Првог светског рата школа није радила, а сва документација из претходног периода била су уништена.
Дакле, 1918. год. шкoла поново почиње са радом и у своје окриље прима велики број деце. 

Након пет година, 1923. године, изграђена је нова школска зграда у Сирогојну, као и школа у Рожанству. Тако је омогућено деци из Рожанства да похађају наставу у свом селу, а школа у Сирогојну је тиме растерећена великог броја ђака.
Тешки дани за нашу школу поново долазе почетком Другог светског рата. У том периоду школа је радила нередовно и због ратних недаћа, на нашу велику жалост, из овог периода није сачувана никаква документација…

Одлуком надлежних органа школске 1950/51. наша школа прераста у осмогодишњу и прва генерација ученика петог разреда броји 37 ученика.

И поред разних недаћа, окупације, послератног опоравка можемо констатовати да је прошлост наше школе блистава и да је у њеним клупама велики број деце стекао писменост.
Данас је наша школа савремена установа и представља место не само васпитно-образовног рада са децом, већ и центар свих културних дешавања у овом делу Златибора.

Времеплов