Пројекти
Школа настоји да унапреди свој рад укључивајући се у разноврсне пројекте.

Од школске 2011/12. године, наша школе учествује у пројекту „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ у сарадњи са ГИЗ-ом, у оквиру кога се процес професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда спроводи кроз пет корака до коначне одлуке. Програм професионалне оријентације са ученицима седмог и осмог разреда обухвата:

  • Информисање ученика седмог и осмог разреда и њихових родитеља о пројекту професионалне оријентације који се спроводи у школи

  • Реализацију радионица у оквиру пројекта са ученицима седмог и осмог разреда (самоспознаја сопствених способности, анализа интересовања, усклађивање жеља и талената, осособљавање ученика за активним прикупљањем информација о жељеном занимању, представљање одређених занимања,…)

  • Реализација реалних сусрета (где ће стручњаци из различитих области представити ученицима своја занимања, а ученицима ће бити пружена могућност да стекну што реалнију слику о свету рада и добију корисне информације о томе шта заправо подразумева одређено занимање)

  • Представљање образовних профила средњих школа (у нашем окружењу)

  • Индивидуални саветодавни рад

  • Примена ТПИ по потреби

Реализатори пројекта: одељенске старешине 7. и 8. разреда у сарадњи са стручним сарадником.

Програм ,,Читалићи“ развија се као образовно-васпитни пројекат у школи, који се може наставити кроз такмичење и/ или смотру.

Овом пројекту наша школа се прикључила 2014. године.

Писано изражавање ,,Читалићи 2017.“ у школској 2016/2017. реализује се као:

  1. Међушколски образовно-васпитни пројекат ,,Читалићи 2017.“
  2. Такмичење ,,Читалићи кликераши“ (републички ниво последњи)
  3. Смотра читалаштва ,,Читалићи 2017.“ (међународни ниво последњи)