Сарадња
Школа негује пријатељске односе и добру сарадњу како у окружењу и у нашој земљи, тако и ван граница наше земље.

Жеља нам је да број својих пријатеља, сарадника, партнера проширимо.  Радујемо се свакој новој сарадњи!

При Амбасади послује Средња школа (од I до XI разреда) – Руска школа на Новом Београду, која већ дуже време организује Олимпијаду: „ЛИК России“ (књижевност, уметност, култура).
Наша школа је активно учешће узела 2007. године.
Према правилима, први наступ мора бити само из једне области, следећи из две, а трећи из свих предвиђених области. Поштујући поступност, наша школа је те, 2007. године учествовала у области сценски наступ и већ први пут одушевила чланове жирија, који су лично присуствовали извођењу програма и оцењивању извођача. Масовност учешћа ученика, фасцинантни костими, аутентичан амбијент и добро увежбан програм са језиком из Пушкинове епохе, чија су дела и изабрана за презентацију, и тема „Народно стваралаштво у Русији и Србији“, оставили су изузетан утисак, па је програм на проглашењу победника освојио прво место међу педесетак школа из целе Србије. Школа је добила диплому и пригодне поклоне, а на предлог Амбасаде, наставница руског језика, Јованка Јанковић, са једном од ученица представљала је Републику Србију на III Међународном Форуму Пушкинових школа од 16-21. октобра 2007. године у Москви.
Следеће, 2008. године школа је наставила учешће на Олимпијади на тему „Они су прославили Русију“ и поново добила повељу и признање. Наставник је добио специјалну повељу за активно учешће, неговање и очување руског језика у својој средини, а већ 2009. године школа је узела учешће у свим предвиђеним областима. Тема је била „Сличности и разлике Русије и Србије на темељу традиције“. Обзиром да је наша средина добар пример за неговање традиције, искоришћен је Музеј, са свим погодностима које пружа, па је програм приказан тамо, са мноштвом стихова руских и српских песника, одломака из поема, прича, романа Пушкина, ручним радовима ученика, сликама, цртежима, мозаицима. Целокупан програм је оцењен највишом оценом, па је те године наша школа понела титулу „ШКОЛА ГОДИНЕ“ и постала апсолутни победник у свим дисциплинама. Три ученика су посебно награђена (Дејан Спасенић за рецитацију, Дејан Јовановић за интерпретацију песме, а Татијана Митровић из области сликарства). Данас, њене слике красе зидове Амбасаде Руске Федерације и школе.
На прослави тридесетогодишњице постојања Руске школе у Србији, присуствовао је директор наше школе, Драган Лазић, и том приликом у име школе добио специјалну диплому и медаљу за унапређење и неговање руског језика и културе у нашој средини.
На задовољство и једне и друге школе и Амбасаде, као организатора свих активности, сарадња се наставља у свим областима друштвеног живота.

Од 2008. године школе са територије општина Чајетина негују пријатељску сарадњу са Републиком Словенијом, местима: Мозирје, Назарје и Луче. Наша школа посебну сарадњу остварује са ОШ „Блажа Арнича“, Луче.

Традиционално се сваке године организују незаборавне тродневне посете на којима се рађају нова пријатељства, размењују искуства, упознају друге културе и околина.

 • ОШ „Миливоје Боровић“, Мачкат
 • ОШ „Димиртије Туцовић“ Чајетина
 • ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Бјељина
 • Угоститељско туристичка школа Чајетина
 • Предшколска установа „Радост“ Чајетина
 • Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно
 • Општина Чајетина
 • ЈКП „Златибор“
 • ЈКП ЋЧајетина“
 • Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ Златибор
 • Дечје одмаралиште „Бела бреза“ Рожанство
 • АД „Путеви“ Ужице
 • Sirogojno Co.“, Сирогојно
 • ДОО „Дунав“
 • Ауто кућа „Ракета“, Ужице
 • „Златибор вода“, Гостиње
 • Месара „Јанковић“, Ужице
 • Спортско рекреативни центар „Вива спорт“, Сирогојно
 • „Принт“, Сушица
 • „Интрокоп“
 • „Југофриго“
 • „Југопетрол“
 • ДЗ Чајетина
 • МУП Чајетина
 • КСЦ Чајетина
 • ТО Златибор
 • ТУ Сирогојно Буквица
 • Национална служба за запошљавање, Ужице…