Oбавештење за ученике и родитеље

ОБАВЕШТЕЊЕ  за ученике и родитеље           28.8.2020.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ  И РОДИТЕЉЕ О  ОРГАНИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  И  МЕРАМА ЗАШТИТЕ  У ШКОЛИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Драги ученици и родитељи,

Надамо се да сте се током летњег распуста одморили и уживали у друштву својих најближих  и  поред  тешке епидемиолошке ситуације са COVID-19 . Тешка епидемиолошка  ситуација је  као што знате присутна од   марта месеца и настављена је и  током летњих месеци. На жалост  пандемија корона вируса се не смирује , а како се приближава почетак нове школске године желимо да вас овим  путем , односно пре него што почне школска година упознамо са оним што је за вас веома важно а  односи се на почетак нове школске 2020/21. године

 1. Упознавање са превентивним   мерама које је потребно спроводити у школи ради  заштите здравља ученика
 2. Реализација едукативних активности које се односе на значај и начин превенције COVID – 19 у школској средини
 1. Поступање са ученицима школе који имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID-19
 2. Организација извођења образовно – васпитног рада на почетку школске 2020/21.
 3. ИСХРАНА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ ТРПЕЗАРИЈИ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА , ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА  И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ИСТОЈ

 

 1. Упознавање са превентивним мерама које је потребно СВАКОДНЕВНО спроводити ради заштите здравља ученика

Како бисмо  осигурали   безбедан повратак  наших ученика  у школу и смањили ризик уноса корона вируса у школску средину потребно је да се сви ученици придржавају следећег:

 • Ученици НЕ ТРЕБА  да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру , или симптоме респираторне инфекције. При поласку у школу потребно је да родитељ ученику измери телесну температуру ( ученик  треба да   подсети   родитеља уколико је заборавио   да му измери температуру , ако мерење температуре не  уме да изврши  сам )
 • Одржавање физичке дистанце

Потребно је да ученици одржавају  физичку дистанцу са  другим особама  (дуговима , наставницима и осталим особама   у школи) најмање 1,5 метар све време боравка у школи .

Велики одмор је препоручљиво проводити у дворишту школе када год то временске прилике дозвољавају.

Испред тоалета чекати у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

У школској клупи ученик седи сам.

У току боравка у школи потпуно прекинути са  активностима  где се користи певање , викање , навијање , колективни спорт

Непосредно пре и после наставе и између школских часова  (мали и велики одмор ) у школи и дворишту не стварати гужве

 • РЕДОВНО ПРАЊЕ РУКУ

Како прати руке ?

Руке се перу хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди , или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола .  Дезинфекција са алкохолом не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане.  После 3 до 4 пута извршених дезинфекција руку ОБАВЕЗНО опрати руке водом и сапуном

Када прати руке ?

Руке треба ОБАВЕЗНО прати  при уласку у школу, пре јела , после одласка у тоалет, пре спремања хране , након истресања носа , кашљања у марамицу, после игре на великом одмору као и на часу физичког васпитања , после мажења животиња ( ПРЕПОРУКА : не мазити животиње током трајања корона вируса ),  када су руке видно запрљане, након изласка из школе и увек када за то постоји потреба .

Где прати руке ?

Руке се могу прати у  школским тоалетима ,  на улазу у школску трпезарију  и то течним сапуном  као и  на предвиђеним местима у приземљу и на спрату школе дезинфекционим средством

Веома је важно НЕ  ДОДИРИВАТИ ОЧИ , НОС И УСТА НЕОПРАНИМ РУКАМА!

ПАЖЊА :

Дежурни наставници ће упућивати ученике на места за дезинфекцију и  контролисати правилну употребу средства за дезинфекцију. Уколико ученик не зна где се налази дезинфекционо средство , или не  уме да користи дозер за дезинфекцију потребно је да се ОБАВЕЗНО обрати дежурном наставнику , одељењском старешини , или помоћном раднику школе који ће му у томе помоћи

 • Ношење маски

Ученик треба да носи маску при уласку у школу , па све до доласка до своје клупе

Маска се ОБАВЕЗНО користи и приликом одговарања и сваког разговора, као и приликом  било којег кретања ван клупе , приликом одласка на одмор , или у тоалет.

ПРЕПОРУКА је да се маска носи све време боравка у школи , али она МОЖЕ ДА СЕ ОДЛОЖИ КАДА УЧЕНИК СЕДИ У СВОЈОЈ КЛУПИ И СЛУША НАСТАВУ

Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска ( хируршка , епидемиолошка , или платнена) , али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

 1. Реализација едукативних активности које се односе на значај и начин превенције COVID – 19 у школској средини

У циљу спречавања ширења вируса короне у школи ће  на часовима одељењског старешине  за ученике бити реализоване едукативне активности које се односе на значај и начин превенције COVID -19 у сарадњи са Домом здравља у Чајетини. Едукативне активности биће спроведене на часу одељењског старешине.

 1. Поступање са ученицима школе који имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID -19

При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику ће бити стављена маска и он ће бити смештен у празну учионицу одређену за изолацију . Школа ће о томе обавестити родитеље ученика и надлежну институцију . О ученику ће до доласка родитеља бринути једна особа која ће користити маску и рукавице  ( дежурни наставник, помоћни радник) , а након одласка ученика просторија ће бити очишћена и дезинфикована.

 1. Организација извођења образовно – васпитног рада на почетку школске 2020/21.

Први дан у школи биће посвећен предавањима и разговору о начинима и значају превенције COVID – 19 у школској средини.

На сајту школе као и на видљивим местима у школи  биће постављени едукативни материјали о значају и начинима превенције COVID-19.

Образовно – васпитни рад у школи биће организован по Посебном програму који је припремило МПНТР и који се примењује у свим основним школама у Р Србији.

По Посебном прогаму предвиђено је следеће :

А) Часови трају 30 минута

Б) Настава се одвија према распореду часова који ће ученици добити од одељењског старешине и који ће бити истакнут на огласној табли за ученике као и на сајту школе

В) Сви часови редовне наставе , изборних предмета као и ваннаставних активности ће бити реализовани непосредним радом у школи

Г) За додатну подршку ученицима као и за сарадњу са родитељима користиће се комуникација на даљину уз помоћ платформе за учење под називом ,, Microsoft Teams“ са којом ће ученици бити накнадно упознати

Д) Време почетка часова у школи није промењено у односу на претходну школску годину , а динамика рада је следећа :

Распоред звоњења у матичној школи

       Број часа Трајање Одмор
1. час 730– 800 800 – 805
2. час 805 – 835 835– 840
3. час 840– 910 910 – 915
4. час 915– 945 945 – 1005
5. час 1005– 1035 1035 – 1040
6. час 1040– 1110 1110 – 1115
7. час 1115– 1145

 

Распоред звоњења у ИО Љубиш

Број часа Трајање Одмор
1. час 830– 900 900 – 905
2. час 905 –935 935 – 940
3. час 940– 1010 1010– 1030
4. час 1030– 1100 1100– 1105
5. час 1105– 1135 1135– 1140
6. час 1140– 1210 1210– 1215
7. час 1215– 1245

 

Распоред звоњења у ИО Жељине

Број часа Трајање Одмор
1. час 830– 900 900 – 905
2. час 905 –935 935 – 940
3. час 940– 1010 1010– 1030
4. час 1030– 1100 1100– 1105
5. час 1105– 1135 1135– 1140
6. час 1140– 1210
7. час

 

Распоред звоњења у ИО Рожанство

Број часа Трајање Одмор
1. час 800– 830 830 – 835
2. час 835 – 905 905 – 910
3. час 910– 940 940 – 1000
4. час 1000– 1030 1030 – 1035
5. час 1035– 1105 1105 – 1110
6. час 1110– 1140
7. час

 

     Ђ) Свако одељење ће имати своју учионицу коју НЕЋЕ МЕЊАТИ , односно током малих одмора нема промене учионица ,осим за наставу информатике и технике и технологије ,због специфичности наставе .

Учионице за млађе разреде су остале непромењене.

Учионица за 5. разред ( 10 ученика )  је кабинет енглеског језика

Учионица за 6. разред (7 ученика) је кабинет географије

Учионица за 7. разред ( 13 ученика) кабинет математике

Учионица за 8. разред (9 ученика) кабинет физике

Е) На часовима музичке културе неће бити могуће певање , а на часовима физичког и здравственог васпитања неће бити колективног спорта

Ж) Праћење ТВ наставе предвиђено је за ученике који НЕЋЕ похађати наставу у школи. То значи да ТВ настава НИЈЕ ОБАВЕЗНА за остале ученике ,али уколико ученик жели може прегледати снимљене ТВ часове путем Јавног медијског сервиса на РТС Планета.

 1. ИСХРАНА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ ТРПЕЗАРИЈИ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  , ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ИСТОЈ

Организација простора у школској трпезарији

Столови у школској трпезарији биће размакнути један од другог  на потребну удаљеност и  распоређени тако да за сваким столом седе по два ученика један наспрам другог .Сваки сто ће бити нумерисан , по претходном распореду ученика ( то значи да ће ученици увек седети за истим столом како би се избегло гурање ученика . Са нумерацијом столова  ученици ће бити благовремено обавештени преко одељењских старешина.

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ПОСЛУЖЕЊА ОБРОКА

Ужина  у школској трпезарији  за ученике биће организована  у  ДВА ТЕРМИНА због броја ученика који истовремено могу да  бораве у трпезарији , као и због потребне  примене мера заштите  (проветравање и дезинфекције простора)

 

 • За ученике млађих разреда ужина је предвиђена  након завршетка трећег часа  /  време почетка  ужине је у 9 часова и 10 минута
 • за ученике старијих разреда након завршетка четвртог часа  /  време ужине је у 9 часова и 45 минута

НАПОМЕНА :

 • Како би се ученици што мање сусретали на једном месту , дезерт за ученике ће бити ученицима послужен уз главну ужину .
 • Потребно је да се ученици одмах на почетку школске године изјасне о коришћењу ужине у договору са својим родитељима и о томе обавесте одељењске старешине. Рок за изјашњавање је 3.9.2020. године

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ ТРПЕЗАРИЈИ

 1. Пре конзумирања оброка потребно је да ученици оперу и дезинфикују руке

ПАЖЊА :

Након прања руку у школском тоалету , или ходнику школске трпезарије потребну  дезинфекцију руку  ће ученицима извршити дежурни наставник , помоћни радник  за старије разреде , а млађим разредима одељењски старешина

 1. У школску трпезарију ученици улазе без гурања један по један одржавајући потребну физичку дистанцу
 2. Ученици седају за сто под бројем који им буде претходно додељен (распоред ученика ће бити сталан, без могућности промене  места)
 3. Размена хране и прибора ученика НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА !
 4. Ученици се у школској трпезарији понашају тако да поштују правила лепог понашања( ,, Кад се једе онда се не прича“ )
 5. Након ужине ученици напуштају школску трпезарију без трчања и гурања односно примењујући мере дистанце

Потребно је да све одељењске старешине својим ученицима електронским путем доставе ово обавештење и да га ученицима прочитају у целости на часу одељењског старешине. Уколико ученици имају неких нејасноћа потребно је да се обрате свом одељењском старешини.

Одељењске старешине у матичној школи су :

I  и  III         Милина Ковчић ( учитељ)

II и   IV       Милеса Чугуровић ( учитељ)

V                Маријана Мутавџић ( наставник српског језика)

VI     Дарко Василијевић ( наставник физичког и здравственог васп. )

VII              Марија Цветић ( наставник математике)

VIII            Нада Ђорђевић ( наставник енглеског језика )

ИО Љубиш

I  и  III    Нада Јоксимовић                                                      II и IV  Јелена Лазић

предшколско

V     Бранка Турудић ИО Љубиш

VI    Ивана Жунић     ИО Љубиш

VII    Славица Росић  ИО

VIII   Јелена Лазаревић

ИО Рожанство

I  и III  Драган Лазић                                                            II и  IV Даница Дедовић

У име свих запослених у школи свим ученицима желим срећан почетак  нове школске године , а посебно се радујемо  ученицима првог разреда и желимо им  срећан почетак школовања.

Молимо све родитеље чија деца полазе у први  и пети  разред  да заједно са  децом дођу у школу  31. августа  у  8  часова  како би се упознали са одељењским старешинама и добили потребне информације за почетак нове школске године.

 

Директор школе

Снежана Мићовић