Особље
Запослени у ОШ "Саво Јовановић Сирогојно"
 • Директор школе: Снежана Мићовић
 • Помоћник директора: Ивана Тодоровић
 • Правник: Милорад Кнежевић
 • Психолог: Марија Суботић
 • Библиотекар: Јелена Јовановић
 • Рачуноводствени радник: Љиљана Нешовић
 • Помоћни радник:  Милка Стаматовић
 • Помоћни радник: Мица Бјеличић
 • Помоћни радник: Дејан Ћурдић
 • Помоћни радник: Радоје Чубрак
 • Помоћни радник: Душан Новаковић
 • Помоћни радник: Милисав Бјеличић
 • Помоћни радник и кувар: Миланка Стопић
 • Кувар: Светлана Павловић
 • Кувар: Миломирка Марковић
 • Возач: Милун Ћурдић
 • Српски језик /Српски језик и књижевност (Сирогојно): Маријана Мутавџић
 • Српски језик / Српски језик и књижевност (Љубиш): Ивана Жунић
 • Математика (Сирогојно): Марија Цветић
 • Математика (Љубиш): Славица Росић
 • Енглески језик: Нада Ђорђевић
 • Историја: Радомир Панић
 • Географија: Бранка Турудић
 • Биологија (Сирогојно): Љиљана Павловић
 • Биологија (Љубиш): Ана Николић
 • Хемија: Милена Јоксимовић
 • Физика: Ивана Тодоровић
 • Техничко и информатичко образовање / Техника и технологија: Миајло Стаматовић
 • Информатика и рачунарство (Сирогојно): Миајло Стаматовић
 • Информатика и рачунарство (Љубиш): Ивана Тодоровић
 • Ликовна култура: Анастасија Богдановић (Сирогојно) и Александра Костић (Љубиш)
 • Музичка култура: Јелена Јовановић
 • Физичко васпитање/ Физичко и здравствено васпитање: Дарко Василијевић
 • Изборни страни језик – руски језик: Јелена Лазаревић
 • Изборни спорт – одбојка (Сирогојно, Љубиш): Дарко Василијевић
 • Обавезне физичке активности (Сирогојно): Дарко Василијевић
 • Физичко васпитање (Љубиш): Драган Панић
 • Обавезне физичке активности (Љубиш): Драган Панић
 • Грађанско васпитање: Бранка Турудић
 • Грађанско васпитање (Сирогојно 6.разред): Маријана Мутавџић
 • Свакодневни живот у прошлости (Сирогојно): Радомир Панић
 • Цртање, сликање и вајање (Сирогојно): Анастасија Богдановић
 • Чувари природе (Љубиш): Ана Николић
 • Домаћинство (Љубиш): Ана Николић
 • Верска настава (Сирогојно): Зоран Тодић
 • Верска настава (Љубиш): Михајло Ђокић
 • II и IV (Сирогојно): Милина Ковчић
 • I и III (Сирогојно): Милеса Чугуровић
 • II и IV (Љубиш): Нада Јоксимовић
 • I и III (Љубиш): Јелена Лазић
 • III и IV (Рожанство): Даница Дедовић
 • I и II (Рожанство): Драган Лазић
 • III (Жељине): Наташа Стаматовић
 • Енглески језик (I, II, III и IV Сирогојно, Рожанство): Владан Цицварић
 • Енглески језик (I, II, III и IV Љубиш): Нада Ђорђевић
 • Енглески језик (Жељине): Марија Цветић
 • Верска настава (Сирогојно и Рожанство): Зоран Тодић
 • Верска настава (Љубиш и Жељине): Михајло Ђокић