Особље
Запослени у ОШ "Саво Јовановић Сирогојно"
 • Директор школе: Зоран Митрашиновић
 • Помоћник директора: Александра Ђокић
 • Правник: Сава Радовић
 • Психолог: Марија Суботић и Јелена Шкодрић
 • Библиотекар: Александра Ђокић
 • Рачуноводствени радник: Љиљана Нешовић
 • Помоћни радник:  Милка Стаматовић
 • Домар: Мица Бјеличић
 • Домар: Дејан Ћурдић
 • Помоћни радник: Радоје Чубрак
 • Помоћни радник: Милан Смиљанић
 • Помоћни радник и кувар: Миломирка Марковић
 • Помоћни радник: Милисав Бјеличић
 • Помоћни радник и кувар: Светлана Павловић
 • Српски језик /Српски језик и књижевност (Сирогојно): Маријана Мутавџић
 • Српски језик / Српски језик и књижевност (Љубиш):  Невена Цветић)
 • Математика (Сирогојно): Марија Цветић
 • Математика (Љубиш): Славица Росић
 • Енглески језик: Нада Ђорђевић
 • Историја: Радомир Панић
 • Географија: Бранка Турудић
 • Биологија (Сирогојно): Кристина Љубојевић
 • Биологија (Љубиш): Славица Милић
 • Хемија: Милена Јоксимовић
 • Физика: Данијела Ивановић
 • Техничко и информатичко образовање / Техника и технологија: Јелена Лазић
 • Информатика и рачунарство (Сирогојно): Данијела Ивановић
 • Информатика и рачунарство (Љубиш): Александра Ђокић
 • Ликовна култура: Анастасија Драговић (Сирогојно) и Александра Костић (Љубиш)
 • Музичка култура: Владимир Илијашевић
 • Физичко васпитање/ Физичко и здравствено васпитање: Дарко Василијевић
 • Изборни страни језик – руски језик: Јелена Лазаревић
 • Обавезне физичке активности (Сирогојно): Дарко Василијевић
 • Физичко васпитање (Љубиш): Драган Панић
 • Грађанско васпитање: Бранка Турудић
 • Цртање, сликање и вајање (Љубиш): Александра Костић
 • Моја животна средина (Сирогојно):  Бранка Турудић
 • Сачувајмо нашу планету (Сирогојно): Бранка Турудић
 • Верска настава (Сирогојно): Зоран Тодић
 • Верска настава (Љубиш): Михајло Ђокић
 • II и IV (Сирогојно): Наташа Стаматовић
 • I и III (Сирогојно): Милеса Чугуровић
 • II и IV (Љубиш): Нада Јоксимовић
 • I и III (Љубиш): Снежана Мићовић
 • Iи III (Рожанство): Даница Дедовић
 • II и IV  (Рожанство): Драган Лазић
 • Енглески језик (I, II, III и IV Сирогојно, Рожанство): Владан Цицварић
 • Енглески језик ( Љубиш): Нада Ђорђевић
 • Верска настава (Сирогојно и Рожанство): Зоран Тодић
 • Верска настава (Љубиш): Михајло Ђокић