План надокнаде часова млађих разреда

Ученици разредне наставе ће три дана нереализованих часова надокнадити кроз радне суботе (9. март, 23.март и 6.април), а два дана нереализованих часова ће се надокнадити кроз додатак часова ( један час недељно). Разредне старешине ће додатке часова направити у складу са недељним распоредом часова.

При планирању надокнаде часова узет је у обзир члан 59. Закона о основном образовању и васпитању.