Пример добре праксе

Ученици 7.разреда у ИО Љубиш на часовима домаћинства обрађивали су наставне теме –Породица и Култура становања.

Том приликом са својом наставницом показали су максималну креативност и ангажовање у реализацији наведених активности.

Фотоапарат је забележио крајњи продукт њиховог рада.

Правили су Породично стабло, макету са функционалним јединицама стана и том приликом научено применили у пракси.