Пројектна активност – ЛЕПО ПОНАШАЊЕ

У оквиру пројектне наставе, учитељ Јелана Лазић 01.10.2019. године, реализовала је пројектну активност у виду презентације на тему „Лепо понашање“ и кроз разговор са децом и навођењем примера указала ученицима на правила лепог понашања и потребу коришћења лепих речи у свакодневном животу.