Пројектна настава

Дана 9.2.2022. у матичној школи у петом разреду је реализована пројектна настава на тему Рециклажа и заштита животне средина.
Циљ пројектне наставе је био да ученици схвате појам и значај рециклаже, да сами рециклирају , што се види из приложених слика.