Пројектна настава у другом разреду у издвојеном одељењу Љубиш

У оквиру Пројектне наставе у другом разреду у ИО Љубиш, реализован је пројекат Дечја енциклопедија. Ученици су одабрали тему Изумрле животиње. Пројекат је реализован уз презентацију и предавање наставнице биологије, као и израду мале енциклопедије са пригодним текстовима и сликама. Извршена је кореалција са светом око нас, српским језиком и ликовном културом.