Пројектна настава

У оквиру предмета пројектна настава у месецу новембру у другом разреду у ИО љубиш уреализован је пројекат под називом : „У знању је моћ, када треба помоћ!“. Циљ пројекта био је да се ученици упознају са начином указивања прве помоћи којима је то потребно. Извршена је корелација са предметима: Српски језик, Свет око нас и Ликовна култура.

Реализација пројекта је остварена кроз презентацију, израду паноа и израду кутије прве помоћи. Наставник физичког васпитања, Драган Панић, је практично показао ученицима начине превијања у случају повреда.