РАДИОНИЦА – ИЗРАЖАВАЊЕ СОПСТВЕНИХ И РАЗУМЕВАЊЕ ТУЂИХ ОСЕЋАЊА

Час одељењског старешине ученика  6. разреда у Сирогојну реализован је кроз  радионицу Препознавање и исказивање осећања. Ученици су кроз низ активности: дискусија, пантомима, гледање кратког филма, демонстрација и анализа ситуација кроз рад у групама тежили томе да  схвате да не постоје добра и лоша осећања али да начин на који исказујемо емоције може бити прихватљив или неприхватљив