Списак изабраних уџбеника за школску 2022/2023. годину

ОСНОВНА ШКОЛА „САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“ СИРОГОЈНО

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД
Шифра Аутор Уџбеник и приручник

650-02-00126/2018-07
Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић Маша и Раша- Игра словима, буквар за 1. разред основне школе; „Маша и Раша-различак“
КЛЕТТ
Радмила Жежељ Читанка за први разред основне школе
КЛЕТТ

650-02-00059/2018-07 Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Маша и Раша, Математика- уџбеник за први разред основне школе( први, други, трећи и четврти део); ћирилица
КЛЕТТ

650-02-00100/2018-07 Зоран Б. Гаврић,
Драгица Миловановић Маша и Раша- Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе
КЛЕТТ

650-02-00063/2018-07 Susan Iannuzzi FAMILY AND FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком
НОВИ ЛОГОС

650-02-00180/2018-07
Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић Маша и Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе
КЛЕТТ

650-02-00173/2018-07
Др Сања Филиповић Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред основне школе
КЛЕТТ

ДРУГИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT” Математика, уџбеник за други разред основне школе, (први, други, трећи и четврти део);
Бранислав Поповић,
Ненад Вуловић,
Петар Анокић,
Мирјана Кандић 650-02-00140/2019-07
од 10.5.2019.

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”
„Зов речи” –Читанка Радмила Жежељ 650-02-00138/2019-07
од 21.5.2019.

Радна свеска уз Читанку Радмила Жежељ
„О језику” –граматика Радмила Жежељ
Абецедар – Уџбеник за учење латинице Радмила Жежељ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends, Starter,second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons 650-02-00026/2018-07 од 13.3.2019.

СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT” Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; (уџбеник из два дела);
Зоран Б. Гаврић,
Драгица Миловановић 650-02-00145/2019-07
од 21.5.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT” Музичка култура, уџбеник за други разред основне школе;
ћирилица Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић 650-02-00147/2019-07
од 9.5.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT” Ликовна култура 2, ликовна култура задруги разред основне школе;
ћирилица Сања Филиповић 650-02-00124/2019-07
од 19.4.2019.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);
ћирилица Бранислав Поповић,
Ненад Вуловић,
Петар Анокић,
Мирјана Кандић 650-02-00616/2019-07
од 16.1.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК 3 за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;
ћирилица Радмила Жежељ
650-02-00550/2019-07
од 20.1.2020.
Искрице речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе Радмила Жежељ
Наш језик и култура изражавања, Српски језик за трећи разред основне школе Радмила Жежељ
Радна свеска уз Читанку, Српски језик за трећи разред основне школе Радмила Жежељ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” FamilyandFriends 1 – Secondedition, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) NaomiSimmons 650-02-00469/2019-07
од 27.1.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”
Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део);
ћирилица Зоран Б. Гаврић,
Данијела Т. Павловић 650-02-00527/2019-07
од 4.2.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”
Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;
ћирилица Габријела Грујић,
Маја СоколовићИгњачевић 650-02-00530/2019-07
од 28.1.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”
Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе;
ћирилица Сања Филиповић
650-02-00533/2019-07
од 10.1.2020.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум
решења министра

„KLLET” Река речи, Читанка за српски језик за четврти разред основне школе –

Радмила Жежељ

650-02-00261/2020-07
од 16.12.2020.
Наш језик и култура изражавања, Српски језик за четврти разред основне школе
Радна свеска уз Читанку,
Српски језик за четврти разред
основне школе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум
решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends 2, 2nd edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650-02- 00278/2020-07од 11.12.2020.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум
решења министра

„KLLET” Математика 4,
уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи ичетврти део); ћирилица
Бранислав Поповић,
Ненад Вуловић
650-02-00289/2020-07
од 2.12.2020.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум
решења министра

„KLLET” Природа и друштво 4,
уџбеник за четврти разред основне школе,први и други део, са Тематским атласом уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; ћирилица
Зоран Б. Гаврић,
Данијела Т. Павловић
650-02-00253/2020-07
од 19.1.2021.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум
решења министра

„KLLET” Ликовна култура 4,
уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица Сања Филиповић 650-02-00236/2020-07 од 11.12.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум
решења министра

„KLLET”
Музичка култура 4,
уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић 650-02-00311/2020-07 од 4.12.2020.

ПЕТИ РАЗРЕД
Шифра Аутор Уџбеник и приручник

650-02-00026/2018-07

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић Уметност речи, читанка за пети разред основне школе
НОВИ ЛОГОС
Јелена Срдић Дар речи, граматика за пети разред основне школе
НОВИ ЛОГОС

650-02-00170/2018-07
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић Математика, уџбеник за пети разред основне школе
КЛЕТТ
Бранислав Поповић, Марија Станић,Ненад Вуловић, Сања Милојевић Математика, збирка задатака за пети разред основне школе
КЛЕТТ

650-02-00045/2018-07 Том Хачинсон, Род Фрикер PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет,„ТHE ENGLISH BOOK“
650-02-00120/2018-07
Предраг Пипер, Марина Петковић,
Светлана Мирковић ОРБИТА 1, руски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

650-02-00159/2018-07 др Тијана Пребићевић, др Томка Мињановић, Славица Нинковић,
др Весна Миливојевић Биологија 5, за пети разред основне школе
ГЕРУНДИЈУМ

650-02-00066/2018-07 Александар Тодосијевић Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе,ЕДУКА
650-02-00122/2018-07 Марко Јоксимовић Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе
НОВИ ЛОГОС
650-02-00060/2018-07 Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић Техника и технологија за пети разред ОШ, уџбенички комплет,КЛЕТТ
650-02-00037/2018-07 Светлана Мандић Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред ОШ
КЛЕТТ
650-02-00123/2018-07 Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе
НОВИ ЛОГОС
650-02-00098/2018-07 Сања Филиповић Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред OШ,КЛЕТТ

ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,НОВИ ЛОГОС“ Српски језик и књижевност за шести разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
Читанка“Уметност речи“ ,Граматика „ Дар речи“ ,Радна свеска Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Слађана Савовић, Бошко Сувајџић 650-02-00088/2019-07
од 27.3.2019.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„THE ENGLISH BOOK” Project 3, fourth edition, 6. разред основне школе – уџбеник и радна свеска Tom Hutchinson 650-02-00015/2019-07
од 11.4.2019.

РУСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Орбита 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД)
Предраг Пипер,Марина Петковић,Светлана Мирковић 650-02-00447/2018-07
од 29.3.2019.

ИСТОРИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство”
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски 650-02-00068/2019-07
од 21.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС“ Географија 6, уџбеник географије за шести разред основне школе
ћирилица Снежана Вујадиновић,Рајко Голић,Дејан Шабић 650-02-00116/2019-07
од 9.5.2019.

ФИЗИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе;
ћирилица Катарина Стевановић,
Марија Крнета
650-02-00063/2019-07
од 21.5.2019.

„БИГЗ школство” Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за шести разред основне школе;
ћирилица Катарина Стевановић,
Марија Крнета,
Радмила Тошовић

TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,НОВИ ЛОГОС“ Техника и технологија,уџбеник 6.разред основне школе Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић ,Марија Бокан 650-02-00089/2019-07
Од 21.05.2019.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,ЕДУКА“ Информатика и рачунарство за 6.разред основне школе Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милена Бајчетић, Дарко Крсмановић 650-02-0073/2019-07
Од 21.05.2019.

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„ГЕРУНДИЈУМ” Математика за шести разред основне школе; ћирилица Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић
650-02-00052/2019-07 од 21.5.2019.
„ГЕРУНДИЈУМ” Збирка задатака из математике за шести разред основне школе; ћирилица Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић
650-02-00052/2019-07 од 21.5.2019.

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Биологија за шести разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00045/2019-07 од 14.5.2019

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,КЛЕТТ“ Ликовна култура, уџбеник за 6. разред основне школе
Сања Филиповић 650-02-0086/2019-07
Од 11.4.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
Писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС“ Уџбеник за 6. разред основне школе Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан 650-02-00115/2019-07
од 9.5.2019.

СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС” Уметност речи, Читанка за седми разред основне школе
-ћирилично писмо
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 650-02-00529/2019-07
од 20.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС” Дар речи, Граматика српског језика за седми разред основне школе
-ћирилично писмо
Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић
650-02-00529/2019-07
од 20.1.2020.

„НОВИ ЛОГОС” Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за седми разред основне школе
-ћирилично писмо
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић
650-02-00529/2019-07
од 20.1.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„THE ENGLISH
BOOK” Project 4, Serbiаn editon,
енглески језик за седми разред основне
школе; уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска)
латиница Tom Hutchinson 650-02-00503/2019-07

од 4.2..2020.

РУСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)
ћирилица Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић 650-02-00481/2019-07
од 10.1.2020.

ИСТОРИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
ЕДУКА Историја, уџбеник за седми разред основне школе Милица Омрчен, Невена Грбовић 650-02-00484/2019-07
од 24.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
,,НОВИ ЛОГОС“ Географија 7 уџбеник за седми разред основне школе,ћирилица Дејан Шабић,Снежана Вујадиновић 650-02-00557/2019-07 од 28.01.2020.

ФИЗИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Физика 7,
уџбеник за седми разред основне школе Катарина Стевановић,
Марија Крнета,
Јелена Радовановић 650-02-00598/2019-07
од 24.2.2020.
„БИГЗ школство” Физика 7,
збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица Катарина Стевановић,
Марија Крнета,
Радмила Тошовић

TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС” Техника и
технологија 7
за седми разред
основне школе;

уџбенички комплет
(уџбеник и материјал за конструкторско
обликовање);
ћирилица
Аутори уџбеника:
Иван Ћисалов,
Дијана Каруовић,
Иван Палинкаш.

Аутори збирке материјала:
Иван Ћисалов,
Драган Урошевић

650-02-00260/2021-07
од 28.1.2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе;
ћирилица Зорица Прокопић,
Јелена Пријовић 650-02-00499/2019-07
од 5.2.2020.

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ГЕРУНДИЈУМ” Математика за седми разред основне школе;
ћирилица
Синиша Јешић,
Јасна Благојевић 650-02-00552/2019-07
од 28.1.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ” Збирка задатака из математике за седми разред основне школе;
ћирилица Синиша Јешић,
Тања Њаради,
Јасна Благојевић 650-02-00552/2019-07
од 28.1.2020.

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство“ Биологија 7,
уџбеник за седми разред основне школе;
ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07
од 5.2.2020.

ХЕМИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
,,КЛЕТТ“ Хемија 7, уџбеник за седми разред основне школе Нерзина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан Младеновић 650-02-00599/2019-07 од 5.2.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,КЛЕТТ“ Ликовна култура 7,
уџбеник за седми
разред основне школе; ћирилица Сања Филиповић 650-02-00534/2019-07
од 20.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС“ Музичка култура 7,
уџбеник за седми
разред основне школе;
ћирилица Александра Паладин,
Драгана Михајловић
Бокан 650-02-00556/2019-07
од 27.1.2020.

ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо
650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

Дар речи, Граматика српског језика за осми разред основне школе Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Светлана Вулић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Светлана Вулић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„THE ENGLISH
BOOK” Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson

650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021.

РУСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 4, руски језик за осми разред основне школе; други страни језик. четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић

650-02-00194/2020-07 од 25.9.2020.

ИСТОРИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ЛОГОС“ Историја 8,
Уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе

ћирилица

Ратомир Миликић
Ивана Петровић

650-02-003809/2020-07
Од 01.03.2021.

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 8,уџбеник за осми разред основне школе

ДР.Дејан Шабић,др.Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07

Од 4.12.2020.

ФИЗИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство” Физика 8,
уџбеник за осми разред основне школе
Физика 8,
збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;
уџбенички комплет;

Јелена Радовановић, Владан Младеновић

650-02-00450/2020-07 од 2.2.2021.

TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Техника и технологија 8, за осми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); ћирилица Аутор уџбеника: Дубравка Петровић;

аутори комплета материјала: Далибор Чукљевић, Милош Папић

650-02-00277/2021-07 од 21.1.2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,ГЕРУНДИЈУМ“

Информатика и рачунарство 8, за осми разред основне школе

Маја Тодоровић, Вела Чоја, Горан Станојевић

650-02-00303/2021-07 од 28.1.2022

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„MТЕМАТИСКОП”
Математика 8,
за осми разред
основне школе
Владимир Стојановић

650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.
Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе; Владимир Стојановић,Милијана Ковачевић, Никола Вигњевић
Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 8; уџбенички комплет;
ћирилица
Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”
Биологија 8,
уџбеник за осми разред основне школе;
ћирилица

ДејанБошковић
650-02-00392/2020-07
од 28.1.2021.

ХЕМИЈА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

,,КЛЕТТ“ Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе;

Драгица Тривић,
Весна Милановић

650-02-00288/2020 -07 од 2.12.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ КЛЕТТ” Ликовна култура 8;
уџбеник за осми разред основне школе;
ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00235/2020-07 од 2021.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС“ Музичка култура 8,
уџбеник за осми разред основне школе
ћирилица

др Александра Паладин
мр Драгана Михајловћ Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.