УПИС ПРВАКА школске 2019/20.године

Обавештавају се родитељи, односно законски заступници деце дорасле за упис у први разред и припремну предшколску групу, да Основна школа „Саво Јовановић Сирогојно“ Сирогојно почиње упис ђака првака у понедељак 01. априла и он траје до петка 31.маја 2019. године.

У ПРВИ РАЗРЕД се уписују деца рођена у периоду од 01.марта 2012. до 28.фебруара 2013. године.

Приликом уписа предају се следећа документа:

  1. потврда лекара да је дете способно за упис у први разред
  2.  уверење о завршеном припремном предшколском  програму
  3. образац захтева за упис (преузети код секретара)

 

  • НАПОМЕНА: Обавештавају се родитељи да више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге и потврду о пребивалишту у папирној форми јер ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедити нови софтвер помоћу којег ће школа прибављати наведена документа електронским путем. И поред наведеног, родитељи, односно законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Директор ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“

Снежана Мићовић