Упис у први разред у школској 2021/2022. години

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 

Поштовани родитељи будућих првака ,

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.
У први разред основне школе у  школској 2021/22. години (редован упис) уписују се деца рођена од 1. 03. 2014. до 28. 02. 2015. године.

 

Деца рођена у периоду од 01. 03. 2015. до 31. 08. 2015. године (узраст од 6. до 6,5. године), могу се уписати у први разред,  након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

Уписују се и деца старија од 7.  година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис у школу за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера  додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Редован упис у први разред почиње 1. априла 2021. године и траје до 31. маја 2021. године.
Тестирање деце обавља се по извршеном упису у терминима који одреди  психолог школе.

Од прошле школске године постоји могућност да школа, уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, родитељима обезбеди документацију неопходну за упис: извод из матичне књиге рођених, пријаву места становања за дете, потврду лекара о здраственој способности за упис у први разред и потврда о завршеном предшколском програму.

Да би могао да се обави упис уз помоћ електронских сертификата неопходно је да родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа.

Пријава детета за упис у први разред је обавезна.  

Родитељи/законски заступници треба да преко портала е-Управа од 1. 4. 2021.године до 28. 5. 2021. године  изврше пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за успис и тестирање детета у ОШ, од 22. марта до 28. маја 2021. године. Родитељи ће на порталу е-Управе изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу на проверу зрелости за полазак у први разред коју врши психолог школе.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће у име родитеља, термин за тестирање детета заказати кроз апликацију еУправе. У том случају, у времену од 10-14 часова, родитељ може позвати секретара школе, Сава Радовића  (тел. 3802059 ) или психолога школе, Јелену  Шкодрић (тел. 064/1486246)

Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи,

Добро дошли у основну школу ,, Саво Јовановић Сирогојно“

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА 

 

< Претходна