Вредне руке наших ученика и наставника

У оквиру часа Чувари природе и пројектне наставе ученици су направили хранилице за птице које ће поставити у двориште школе како би хранили птице станарице.