,,Читајмо гласно“

Ове године, по први пут, наша школа се прикључила петом реализовању акције

„Читајмо гласно“, коју организује Друштво школских библиотекара Србије, како

би се активности гласног читања заједнички реализовале у што већем броју

школа и како би се  указало на значај књиге и школске библиотеке у раду са

ученицима и наставницима.

Циљ ове заједничке активности био је  подстицање читања и указивање на важност књиге и читања ради правилног свестранијег и свеобухватног развоја личности.

У акцији су учествовали сви ученици наше школе, неки као слушаоци, а неки као читаоци, тако је да је она врло успешно спроведена. Надамо се да ће акција постати и традиција школе којој ће се, као и овог пута, сви ученици врло радо одазвати.